HTML5: Tối ưu hóa ảnh


Các khóa học qua video dành cho Hội viên:
Python Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
<76K/month for all. Đăng ký Hội viên
Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Nếu ảnh hiển thị (slideshow chẳng hạn) có kích thước lớn dẫn đến tải ảnh chậm, bạn nên cân nhắc chuyển ảnh sang định dạng webp.

» Next: HTML5: Kích thước tương ứng của các thẻ Heading
« Prev: HTML5: Cách sử dụng AUDIO và VIDEO
Các khóa học qua video dành cho Hội viên:
Python Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
<76K/month for all. Đăng ký Hội viên
Copied !!!