HTML5: Practical 6

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên

Bài tập 1:

Tạo 1 file có tên lab6-bai1.html chứa nội dung như sau:

Yêu cầu:

-       Ô bên trái, Ô bên phải: màu nền là màu đen, độ rộng 15%.

-       Màu nền của menu là  ‘#333333’, màu chữ là ‘#FFFF00’, kích thước chữ là 16px.

-       Khi người dùng di chuyển chuột chạm vào mục nào của menu thì màu nền của mục đó chuyển thành màu ‘#666666’, màu chữ của mục đó chuyển thành thành màu ‘green’ và kích thước chữ chuyển thành ‘18px’, còn khi di chuyển chuột ra khỏi thì nền cũng như chữ của mục đó chuyển về trạng thái ban đầu.

» Tiếp: Practical 7
« Trước: Practical 5
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Copied !!!