HTML5: <bgsound>


Các khóa học qua video dành cho Hội viên:
Python Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
<76K/month for all. Đăng ký Hội viên
Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Thẻ <bgsound> (background sound) dùng để tạo nhạc nền cho trang web.

<bgsound> là thẻ đơn (<bgsound />).

Trình duyệt hỗ trợ

Internet Explorer.

Các thuộc tính

src

Dùng để lấy URL của file âm thanh. Những file âm thanh được hỗ trợ gồm: .wav, .au, .mid và .mp3 .

loop

Dùng để thiết lập số lần lặp việc thực hiện file âm thanh. Các giá trị có thể áp dụng gồm: infinite (lặp vô hạn lần), 1, 2, 3, ..., -1. Nếu là 

volume

Thuộc tính này dùng để thiết lập âm lượng, giá trị từ -10000 (Min) đến 0 (Max).

balance

Thuộc tính này dùng để thiết lập âm lượng của các loa hai bên trái phải. Các giá trị của thuộc tính này là từ -10000 tới +10000.

delay

Thuộc tính này dùng để thiết lập độ trễ.

Ví dụ:

<bgsound src="Nguồn_file_audio" loop="infinite" volume="-1000" balance="1000" />

» Next: HTML5: <big> & <small>
« Prev: HTML5: <bdo>
Các khóa học qua video dành cho Hội viên:
Python Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
<76K/month for all. Đăng ký Hội viên
Copied !!!