Flutter: Cài đặt Flutter trên Windows

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Yêu cầu hệ thống

Để cài đặt và chạy Flutter, môi trường phát triển của bạn phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau:

 • Hệ điều hành : Windows 7 SP1 trở lên (64-bit), dựa trên x86-64
 • Dung lượng đĩa : 1,32 GB (không bao gồm dung lượng đĩa cho IDE/công cụ).
 • Công cụ : Flutter phụ thuộc vào các công cụ này có sẵn trong môi trường của bạn.
  • Windows PowerShell 5.0 hoặc mới hơn (cài đặt sẵn với Windows 10)
  • Git dành cho Windows 2.x, với tùy chọn Use Git từ Windows Command Prompt.
  • Nếu Git dành cho Windows đã được cài đặt, hãy đảm bảo rằng bạn có thể chạy các lệnh git từ dấu nhắc lệnh hoặc PowerShell.

Tải xuống Flutter SDK

 1. Tải xuống gói cài đặt sau để tải xuống bản phát hành ổn định mới nhất của Flutter SDK: flashing_windows_1.22.6-stable.zip
 2. Giải nén tệp zip và đặt tệp chứa flutter trong vị trí cài đặt mong muốn cho Flutter SDK (ví dụ C:\src\flutter:).

Cảnh báo: Không cài đặt Flutter trong một thư mục C:\Program Files\ mà yêu cầu các đặc quyền nâng cao.

Nếu không muốn cài đặt phiên bản cố định của gói cài đặt, bạn có thể bỏ qua bước 1 và 2. Thay vào đó, hãy lấy mã nguồn từ kho lưu trữ Flutter trên GitHub và thay đổi các nhánh hoặc thẻ nếu cần. Ví dụ:

C:\src>git clone https://github.com/flutter/flutter.git -b stable

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để chạy các lệnh Flutter trong Flutter Console.

Cập nhật đường dẫn của bạn

Nếu bạn muốn chạy các lệnh Flutter trong bảng điều khiển Windows thông thường, hãy thực hiện các bước sau để thêm Flutter vào biến môi trường PATH:

 • Từ thanh tìm kiếm Bắt đầu, nhập 'env' và chọn Edit environment variables for your account.
 • Trong User variables, hãy kiểm tra xem có mục nhập được gọi là Path hay không:
  • Nếu mục nhập tồn tại, hãy thêm đường dẫn đầy đủ tới flutter\bin sử dụng làm dấu phân tách khỏi các giá trị hiện có.
  • Nếu mục nhập không tồn tại, hãy tạo một biến người dùng mới có tên Path với đường dẫn đầy đủ flutter\bin làm giá trị của nó.

Bạn phải đóng và mở lại mọi cửa sổ bảng điều khiển hiện có để những thay đổi này có hiệu lực.

Lưu ý: Kể từ bản phát hành 1.19.0 của Flutter, SDK Flutter chứa lệnh dart cùng với lệnh flutter để bạn có thể dễ dàng chạy các chương trình dòng lệnh Dart. Tải xuống Flutter SDK cũng tải xuống phiên bản tương thích của Dart, nhưng nếu bạn đã tải xuống Dart SDK riêng biệt, hãy đảm bảo rằng phiên bản Flutter của dart nằm ở vị trí đầu tiên trong đường dẫn của bạn, vì hai phiên bản có thể không tương thích. Lệnh sau (trên macOS, linux và chrome OS), cho bạn biết liệu các lệnh flutter và dart bắt nguồn từ cùng một thư mục bin và do đó có tương thích hay không. (Một số phiên bản của Windows hỗ trợ một lệnh where tương tự.

$ which flutter dart
/path-to-flutter-sdk/bin/flutter
/usr/local/bin/dart

Như ở trên, hai lệnh không đến từ cùng một thư mục bin. Cập nhật đường dẫn của bạn để sử dụng các lệnh từ /path-to-flutter-sdk/bin trước các lệnh từ /usr/local/bin (trong trường hợp này). Sau khi cập nhật trình bao của bạn để thay đổi có hiệu lực, chạy lại lệnh which hoặc where sẽ cho thấy rằng các lệnh flutter và dart bây giờ đến từ cùng một thư mục.

$ which flutter dart
/path-to-flutter-sdk/bin/flutter
/path-to-flutter-sdk/bin/dart

Để tìm hiểu thêm về lệnh dart, hãy chạy dart -h từ dòng lệnh hoặc xem trang công cụ dart.

Chạy flutter doctor

Từ cửa sổ bảng điều khiển có thư mục Flutter trong đường dẫn (xem ở trên), hãy chạy lệnh sau để xem liệu có bất kỳ phụ thuộc nền tảng nào bạn cần để hoàn tất thiết lập hay không:

C:\src\flutter>flutter doctor

Lệnh này kiểm tra môi trường của bạn và hiển thị báo cáo về trạng thái cài đặt Flutter của bạn. Kiểm tra đầu ra cẩn thận để biết phần mềm khác mà bạn có thể cần cài đặt hoặc các tác vụ khác cần thực hiện (được hiển thị bằng văn bản in đậm).

Ví dụ:

[-] Chuỗi công cụ Android - phát triển cho các thiết bị Android
  • Android SDK tại D:\Android\sdk
  ✗ Android SDK thiếu các công cụ dòng lệnh; tải xuống từ https://goo.gl/XxQghQ
  • Thử cài đặt lại hoặc cập nhật SDK Android của bạn,
   truy cập https://flutter.dev/setup/#android-setup để được hướng dẫn chi tiết.

Các phần sau đây mô tả cách thực hiện các tác vụ này và kết thúc quá trình thiết lập. Khi bạn đã cài đặt bất kỳ phần phụ thuộc nào bị thiếu, bạn có thể chạy lại lệnh flutter doctor để xác minh rằng bạn đã thiết lập mọi thứ một cách chính xác.

Lưu ý: Nếu flutter doctor trả về rằng plugin Flutter hoặc plugin Dart của Android Studio chưa được cài đặt, hãy chuyển sang Thiết lập trình chỉnh sửa để giải quyết vấn đề này.

Thiết lập Android

Lưu ý: Flutter dựa trên bản cài đặt đầy đủ của Android Studio để cung cấp các phụ thuộc nền tảng Android của nó. Tuy nhiên, bạn có thể viết các ứng dụng Flutter của mình trong một số trình chỉnh sửa; sau đây ta sẽ thảo luận về điều đó.

Cài đặt Android Studio

 1. Tải xuống và cài đặt Android Studio.
 2. Khởi động Android Studio và tìm tới phần 'Android Studio Setup Wizard'. Phần này sẽ cài đặt SDK Android mới nhất, Android SDK Command-line Tools, và Android SDK Build-Tools được Flutter yêu cầu khi phát triển cho Android.

Thiết lập thiết bị Android của bạn

Để chuẩn bị chạy và thử nghiệm ứng dụng Flutter của bạn trên thiết bị Android, bạn cần có thiết bị Android chạy Android 4.1 (API cấp 16) trở lên.

 1. Bật Developer options và USB debugging trên thiết bị của bạn. Hướng dẫn chi tiết có sẵn tại Đây.
 2. Chỉ dành cho Windows: Cài đặt Trình điều khiển USB của Google.
 3. Sử dụng cáp USB, cắm điện thoại của bạn vào máy tính. Nếu được nhắc trên thiết bị của bạn, hãy cho phép máy tính truy cập vào thiết bị của bạn.
 4. Trong thiết bị đầu cuối, hãy chạy lệnh flutter devices để xác minh rằng Flutter nhận ra thiết bị Android đã kết nối của bạn. Theo mặc định, Flutter sử dụng phiên bản Android SDK nơi công cụ adb của bạn dựa vào đó để sử dụng. Nếu bạn muốn Flutter sử dụng một cài đặt Android SDK khác, bạn phải đặt biến môi trường ANDROID_SDK_ROOT thành thư mục cài đặt đó.

Thiết lập trình giả lập Android

Để chuẩn bị chạy và kiểm tra ứng dụng Flutter của bạn trên trình giả lập Android, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bật tăng tốc VM trên máy của bạn.
 2. Khởi chạy Android Studio , nhấp vào biểu tượng AVD Manager và chọn Create Virtual Device…
  • Trong các phiên bản Android Studio cũ hơn, bạn nên khởi chạy Android Studio> Tools> Android> AVD Manager và chọn Create Virtual Device... . (Menu con Android chỉ hiển thị khi bên trong một dự án Android.)
  • Nếu bạn không có dự án nào đang mở, bạn có thể chọn Configure> AVD Manager và chọn Create Virtual Device…
 3. Chọn một thiết bị đã được tạo và chọn Next.
 4. Chọn một hoặc nhiều hình ảnh hệ thống cho phiên bản Android mà bạn muốn mô phỏng và chọn Tiếp theo. Một ảnh x86 hoặc x86_64 được khuyến nghị.
 5. Trong Emulated Performance, chọn Hardware - GLES 2.0 để bật tăng tốc phần cứng.
 6. Xác minh cấu hình AVD là đúng, và chọn Hoàn tất. Để biết chi tiết về các bước trên, hãy xem Quản lý AVD.
 7. Trong Android Virtual Device Manager, nhấp vào Run trên thanh công cụ. Trình giả lập khởi động và hiển thị canvas mặc định cho thiết bị và phiên bản hệ điều hành đã chọn của bạn.

Thiết lập web

Flutter đã sớm hỗ trợ xây dựng các ứng dụng web bằng kênh beta của Flutter. Để thêm hỗ trợ cho phát triển web, hãy làm theo các hướng dẫn sau khi bạn đã hoàn tất thiết lập ở trên.

Bước tiếp theo

Thiết lập trình soạn thảo ưa thích của bạn.

Nguồn: flutter.dev
» Tiếp: Thiết lập trình soạn thảo
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!