Android: Tạo project Android đầu tiên

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

V1Study chào mừng bạn đến với bài học đầu tiên trong lộ trình học phát triển ứng dụng Android. Trong bài học này bạn sẽ được hướng dẫn cách tạo ứng dụng Android đầu tiên của bạn. Bạn sẽ học cách tạo một dự án Android với Android Studio (hoặc có thể sử dụng IntelliJ) và chạy ứng dụng.

Trước tiên bạn hãy tải và cài đặt Android Studio hoặc IntelliJ (bản Community là bản miễn phí).

Tạo dự án Android

Phần này chỉ cho bạn cách tạo một dự án Android mới với Android Studio và mô tả một số file trong dự án.

1. Trong cửa sổ Welcome to Android Studio, hãy nhấp vào Start a new Android Studio project.

First App

Hoặc nếu bạn muốn mở một dự án, hãy chọn File > New Project.

2. Trong cửa sổ Create New Project, hãy nhập các giá trị sau:

  • Application Name: "My First App"
  • Company Domain: "v1study.com"

3. Nhấp vào Next.

4. Trong màn hình Target Android Devices, hãy giữ các giá trị mặc định và nhấp vào Next.

5. Trong màn hình Add an Activity to Mobile, chọn Empty Activity và nhấp vào Next.

6. Trong màn hình Configure Activity, giữ các giá trị mặc định và nhấn Finish.

Sau khi xử lý, Android Studio sẽ mở IDE.

First App: MainActivity.java và activity_main.xml

Bây giờ ta hãy dành một chút thời gian để tìm hiểu một số file quan trọng nhất.

Trước tiên, bạn hãy đảm bảo cửa sổ Project đang mở (chọn View > Tool Windows > Project) và chế độ xem là Android được chọn từ danh sách thả xuống ở đầu cửa sổ đó. Sau đó, bạn có thể thấy các tệp sau:

app > java > com.example.myfirstapp > MainActivity

Đây là activity chính (điểm đầu vào cho ứng dụng của ta). Khi bạn xây dựng và chạy ứng dụng, hệ thống sẽ khởi chạy một thể hiện của Activity này và tải bố cục của nó.

app > res > layout > activity_main.xml

Tệp XML này định nghĩa bố cục cho giao diện người dùng của activity. Nó chứa một phần tử TextView với dòng văn bản là "Hello world!".

app > manifests > AndroidManifest.xml

Các file manifest có nhiệm vụ mô tả các đặc điểm cơ bản của ứng dụng và xác định từng thành phần của nó.

Gradle Scripts > build.gradle

Bạn sẽ thấy hai tệp với tên này: một cho dự án và một cho mô-đun "app". Mỗi mô-đun có một tệp build.gradle riêng, dự án này hiện chỉ có một mô-đun. Chủ yếu bạn sẽ làm việc với tệp build.gradle của mô-đun để định cấu hình các công cụ Gradle biên dịch và xây dựng ứng dụng của bạn như thế nào.

Chạy ứng dụng của bạn

Ở phần trên, bạn đã tạo được dự án Android đầu tiên hiển thị "Hello World!". Bây giờ, bạn có thể chạy ứng dụng trên thiết bị thực hoặc trình mô phỏng (emulator).

Chạy trên thiết bị thực


Các bước thiết lập như sau:

1. Kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB. Nếu bạn đang phát triển trên Windows, bạn có thể cần cài đặt trình điều khiển USB thích hợp cho thiết bị của mình.

2. Bật  USB debugging trong phần Developer options như sau:

Trước tiên, bạn phải bật các tùy chọn nhà phát triển:

    2.1. Mở phần Settings.

    2.2. (Chỉ từ Android 8.0 trở lên) Chọn System.

    2.3. Cuộn xuống cuối và chọn About phone.

    2.4. Cuộn xuống cuối và nhấn Build number 7 lần.

    2.5. Trở lại màn hình trước đó để tìm Developer options gần cuối trang.

Mở Developer options và sau đó cuộn xuống để tìm và bật USB debugging.

Các bước chạy ứng dụng:

1. Trong Android Studio, hãy nhấp vào mô-đun app trong cửa sổ Project và sau đó chọn Run > Run (hoặc nhấp nút Run Nút Run app trên thanh công cụ).

2. Trong cửa sổ Select Deployment Target, hãy chọn thiết bị của bạn và nhấp vào OK.

Android Studio sẽ cài đặt ứng dụng trên thiết bị được kết nối của bạn và khởi chạy nó. Khi chạy bạn sẽ thấy "Hello World!" được hiển thị trong ứng dụng đang chạy trên thiết bị của bạn.

Chạy trên trình mô phỏng


Chạy ứng dụng trên trình mô phỏng như sau:

1. Trong Android Studio, hãy nhấp vào mô đun app trong cửa sổ Project và sau đó chọn Run > Run (hoặc nhấp Run Nút Run app trên thanh công cụ).

2. Trong cửa sổ Select Deployment Target, bấm Create New Virtual Device.

3. Trong màn hình Select Hardware, chọn một thiết bị điện thoại, chẳng hạn như Pixel, và sau đó nhấp vào Next.

4. Trong màn hình System Image, chọn phiên bản có cấp API cao nhất. Nếu bạn không cài đặt phiên bản đó, một liên kết Download được hiển thị, bạn hãy nhấp vào đó và hoàn tất việc tải xuống.

5. Nhấp vào Next.

6. Trên màn hình Android Virtual Device (AVD), hãy giữ nguyên tất cả cài đặt và nhấp vào Finish.

7. Trở lại hộp thoại Select Deployment Target, chọn thiết bị bạn vừa tạo và nhấp vào OK.

Android Studio sẽ cài đặt ứng dụng trên trình mô phỏng và bắt đầu ứng dụng. Khi đó bạn sẽ thấy "Hello World!" được hiển thị trong ứng dụng chạy trên trình mô phỏng. Kết quả sẽ có dạng như ảnh dưới đây:

Kết quả chạy app

» Tiếp: Xây dựng một giao diện người dùng đơn giản
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!