Video Scratch: Scratch: colour-wheel, vòng tròn màu sắc

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên

» Tiếp: In số ra sân khấu
« Trước: Vẽ xoáy ốc cạnh ngôi sao (star spiral)
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Copied !!!