Video Scratch: Scratch: colour-wheel, vòng tròn màu sắc


Các khóa học qua video dành cho Hội viên:
Python Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
<76K/month for all. Đăng ký Hội viên
Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

» Next: Video Scratch: In số ra sân khấu
« Prev: Video Scratch: Vẽ xoáy ốc cạnh ngôi sao (star spiral)
Các khóa học qua video dành cho Hội viên:
Python Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
<76K/month for all. Đăng ký Hội viên
Copied !!!