Unity: Unity Hub là gì


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Hub là cách thức chính để cài đặt Unity Editor, tạo các project, và quản lý các kinh nghiệm Unity của bạn.

Unity Hub

Unity Hub là ứng dụng độc lập cho phép tinh giản hóa cách ta tìm kiếm, download, và quản lý các dự án và cài đặt Unity. Ngoài ra ta có thể thêm các phiên bản Editor đã được cài đặt trên máy tính tới Hub.

Ta có thể sử dụng Hub để:

 • Quản lý tài khoản Unity và các giấy phép Editor.

 • Tạo Project, liên kết phiên bản mặc định của Unity Editor với Project và quản lý việc cài đặt nhiều phiên bản của Editor.

  Khởi chạy các phiên bản khác nhau của Unity từ chế độ xem Project của bạn.

  Quản lý và chọn mục tiêu xây dựng dự án mà không cần khởi chạy Editor.

  Chạy hai phiên bản Unity cùng một lúc. Lưu ý rằng để ngăn xung đột cục bộ và các tình huống kỳ quặc khác, bạn chỉ nên mở một Dự án trong một phiên bản Editor tại một thời điểm.

  Thêm các thành phần để cài đặt hiện có của Editor. Khi bạn tải xuống phiên bản Trình chỉnh sửa thông qua Unity Hub, bạn có thể tìm và thêm các thành phần bổ sung (như hỗ trợ nền tảng cụ thể, Visual Studio, tài liệu ngoại tuyến và Tài sản tiêu chuẩn) trong quá trình cài đặt ban đầu hoặc vào một ngày sau đó.

  Sử dụng Mẫu dự án để bắt đầu quá trình tạo cho các loại Dự án phổ biến. Mẫu dự án Unity cung cấp các giá trị mặc định cho các cài đặt chung khi bạn tạo Dự án mới. Mẫu dự án đặt trước các lô cài đặt cho loại trò chơi mục tiêu hoặc mức độ trung thực trực quan. Để biết thêm thông tin, xem Mẫu dự án.

  Để biết thông tin về việc cài đặt Unity Hub, hãy xem Cài đặt Unity bằng Hub.

» Tiếp: Cài đặt Unity Hub
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!