Bootstrap: Tải về


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Có một số cách rất đơn giản để bắt đầu với Bootstrap (phiên bản hiện tại V3.3.7), mỗi cách phù hợp với các trình độ và các nhu cầu khác nhau. Hãy đọc qua và xem cách nào phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

Bootstrap

Chứa các tập tin CSS, JavaScript, và fonts đã được biên dịch và nén lại. Không bao gồm tài liệu và các tập tin mã nguồn gốc. Xin vui lòng download tại ĐÂY.

Mã nguồn

Chứa các tập tin mã nguồn Less, JavaScript, và các tập tin về font, cùng với tài liệu của chúng tôi. Yêu cầu một bộ biên dịch Less và một vài thiết lập. Download mã nguồn tại ĐÂY.

Sass

Bootstrap chuyển mã nguồn Less sang Sass để có thể dễ dàng sử dụng trong các dự án Rails, Compass, hoặc chỉ riêng Sass. Download tại ĐÂY.

Bootstrap CDN

Ai đó ở MaxCDN hỗ trợ lưu trữ dạng CDN cho CSS và JavaScript của Bootstrap. Bạn chỉ cần sử dụng các liên kết Bootstrap CDN bằng cách đặt đoạn mã sau đây vào trang web của bạn.

<!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link rel="stylesheet" href="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.1.1/css/bootstrap.min.css">

<!-- Optional theme -->
<link rel="stylesheet" href="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.1.1/css/bootstrap-theme.min.css">

<!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
<script src="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.1.1/js/bootstrap.min.js"></script>

Cài đặt với Bower

Cài đặt và quản lý các tập tin Less, CSS, JavaScript và font của Bootstrap bằng cách sử dụng Bower. Thực hiện câu lệnh sau để cài đặt:

$ bower install bootstrap

» Tiếp: Bên trong có gì
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!