Python: Giới thiệu

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Điều kiện tiên quyết

Bạn nên có một sự hiểu biết cơ bản về các thuật ngữ lập trình máy tính. Một sự hiểu biết cơ bản về bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào là một lợi thế.

Python là một ngôn ngữ kịch bản cấp cao, được giải thích, tương tác và hướng đối tượng. Python được thiết kế để rất dễ đọc. Nó sử dụng các từ khóa tiếng Anh thường xuyên khi các ngôn ngữ khác sử dụng dấu câu và nó có cấu trúc cú pháp ít hơn các ngôn ngữ khác.

 • Python được phiên dịch - Python được trình thông dịch xử lý trong thời gian chạy. Bạn không cần phải biên dịch chương trình của mình trước khi thực hiện nó. Điều này tương tự với PERL và PHP.
 • Python là tương tác - Bạn thực sự có thể ngồi tại một dấu nhắc Python và tương tác trực tiếp với trình thông dịch để viết chương trình của bạn.
 • Python là hướng đối tượng - Python hỗ trợ phong cách hướng đối tượng hoặc kỹ thuật lập trình đóng gói mã trong các đối tượng.
 • Python là ngôn ngữ của người mới bắt đầu - Python là ngôn ngữ tuyệt vời cho các lập trình viên mới bắt đầu và hỗ trợ phát triển một loạt các ứng dụng từ xử lý văn bản đơn giản đến trình duyệt WWW cho đến các trò chơi.

Lịch sử của Python

Python được Guido van Rossum phát triển vào cuối những năm tám mươi và đầu những năm chín mươi tại Viện nghiên cứu quốc gia về toán học và khoa học máy tính ở Hà Lan.

Python có nguồn gốc từ nhiều ngôn ngữ khác, bao gồm ABC, Modula-3, C, C++, Algol-68, SmallTalk và Unix shell và các ngôn ngữ script khác.

Python có bản quyền. Giống như Perl, mã nguồn Python hiện có sẵn theo Giấy phép Công cộng GNU (GPL).

Python hiện được duy trì bởi một nhóm phát triển cốt lõi tại viện, mặc dù Guido van Rossum vẫn giữ một vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo tiến trình của nó.

Tính năng Python

Các tính năng của Python bao gồm:

 • Dễ học - Python có ít từ khóa, cấu trúc đơn giản và cú pháp được xác định rõ ràng. Điều này cho phép người học tiếp nhận ngôn ngữ một cách nhanh chóng.
 • Dễ đọc - Mã Python được xác định rõ ràng hơn và có thể nhìn thấy bằng mắt.
 • Dễ bảo trì - Mã nguồn của Python khá dễ bảo trì.
 • Một thư viện tiêu chuẩn rộng - Phần lớn thư viện của Python rất dễ mang theo và đa nền tảng tương thích trên UNIX, Windows và Macintosh.
 • Chế độ tương tác - Python có hỗ trợ cho chế độ tương tác cho phép kiểm tra tương tác và gỡ lỗi các đoạn mã.
 • Portable - Python có thể chạy trên nhiều nền tảng phần cứng khác nhau và có cùng giao diện trên tất cả các nền tảng.
 • Có thể mở rộng - Bạn có thể thêm các mô-đun cấp thấp vào trình thông dịch Python. Các mô-đun này cho phép các lập trình viên thêm hoặc tùy chỉnh các công cụ của họ để hiệu quả hơn.
 • Cơ sở dữ liệu - Python cung cấp giao diện cho tất cả các cơ sở dữ liệu thương mại chính.
 • Lập trình GUI - Python hỗ trợ các ứng dụng GUI có thể được tạo và chuyển sang nhiều cuộc gọi hệ thống, thư viện và hệ thống cửa sổ, như Windows MFC, Macintosh và hệ thống X Window của Unix.
 • Khả năng mở rộng - Python cung cấp cấu trúc và hỗ trợ tốt hơn cho các chương trình lớn hơn so với kịch bản lệnh shell.

Ngoài các tính năng được đề cập ở trên, Python còn có một danh sách lớn các tính năng tốt, một số ít được liệt kê bên dưới -

 • Nó hỗ trợ các phương pháp lập trình chức năng và có cấu trúc cũng như OOP.
 • Nó có thể được sử dụng như một ngôn ngữ kịch bản hoặc có thể được biên dịch thành mã byte để xây dựng các ứng dụng lớn.
 • Nó cung cấp các kiểu dữ liệu động ở mức rất cao và hỗ trợ kiểm tra kiểu động.
 • Nó hỗ trợ thu gom rác tự động.
 • Nó có thể dễ dàng tích hợp với C, C ++, COM, ActiveX, CORBA và Java.
» Tiếp: Cài đặt và chạy Python
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!