C++: cin.ignore() thay cho fflush(stdin)


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Trong C++ ta có thể dùng cin.ignore() thay cho fflush(stdin) để xóa bộ đệm thiết bị nhập (bàn phím, ...).


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!