C++: Bài tập cơ bản


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Bài tập 1:

In ra màn hình dòng chữ: "Ngon ngu lap trinh C"

Bài tập 2:

1. Khai báo một biến n kiểu int

2. Gán 100 cho n rồi in ra màn hình

3. Cộng thêm 200 cho n rồi in ra màn hình

Bài tập 3:

In ra màn hình các hình dạng sau:

1. Hình dạng 1:

*
* *
* * *
* * * *
* * * * *

2. Hình dạng 2:

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

3. Hình dạng 3:

            *
         * *
      * * *
   * * * *
* * * * *

4. Hình dạng 4:

* * * * *
   * * * *
      * * *
         * *
            *

5. Hình dạng 5:

            *
         * * *
      * * * * *
   * * * * * * *
* * * * * * * * *

6. Hình dạng 6:

* * * * * * * * *
   * * * * * * *
      * * * * *
         * * *
            *

7. Hình dạng 7:

* * * * * * * * *
   * * * * * * *
      * * * * *
         * * *
            *
         * * *
      * * * * *
   * * * * * * *
* * * * * * * * *

8. Hình dạng 8:

* * * * * * * * * * *
*                       *
*                       *
*                       *
*                       *
* * * * * * * * * * *

Bài tập 4:

Bạn hãy tách các ký số của một số nguyên dương n bất kỳ (0<n<1000). Ví dụ, số 153 có 3 ký số là 1, 5 và 3; số 407 có 3 ký số là 4, 0 và 7; ...

Solution tham khảo:

Hướng dẫn làm bài.

Bài tập 5:

Viết chương trình C cho phép người dùng nhập vào ba (03) cột điểm thành phần của môn Ngôn ngữ lập trình C (điểm thi lần 1, điểm online và điểm thi cuối kỳ). Tính và in ra màn hình điểm tổng kết của môn học, cho biết tỉ lệ của các cột điểm thành phần lần lượt là 25%, 25% và 50%.

Hướng dẫn làm bài.

Bài tập 6:

Hãy nhập vào 2 cạnh góc vuông của 1 hình tam giác vuông rồi tính chu vi và diện tích của hình tam giác vuông đó.

Bài tập 7:

Hãy nhập vào 3 cạnh của một tam giác rồi tính chu vi, diện tích của hình tam giác đó.


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!