C++: Bài 3. Chú thích (comment)


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Comment (chú thích) dùng để giải thích hay chú thích cho các lệnh giúp cho việc hiểu chương trình hay code được dễ dàng hơn.

C++ hỗ trợ comment một dòng và nhiều dòng. Tất cả các comment đều sẽ bị bỏ qua khi dịch và chạy chương trình.

Để comment trên nhiều dòng ta bắt đầu bằng /* và kết thúc bằng */. Ví dụ:

/* Đây là 1 comment */

/* Comment có th được th hin
 * trên nhiu dòng
 */

Để comment 1 dòng ta dùng //. Ví dụ:

#include <iostream>
using namespace std;

main() {
   cout << "Hello World"; // in ra: Hello World
   
   return 0;
}

Khi đoạn code trên được biên dịch thì đoạn comment // in ra: Hello World sẽ được bỏ qua (không được tính đến). Kết quả thực thi đoạn lệnh trên là:

Hello World

Ngoài ra ta cũng hay dùng comment để tạm thời rào một số lệnh lại nhằm mục đích test (kiểm thử) những đoạn lệnh khác. Ví dụ:

/* Lnh dưới đây b rào li nên không được thc thi

cout << "Hello World"; // prints Hello World

*/

Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!