Lập trình C: Giới thiệu


Các khóa học miễn phí qua video:
Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript

Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX. Từ đó, ngôn ngữ này đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành một trong những ngôn ngữ phổ dụng nhất. C là ngôn ngữ rất có hiệu quả và được ưa chuộng nhất để viết các phần mềm hệ thống, mặc dù nó cũng được dùng cho việc viết các ứng dụng. Ngoài ra, C cũng thường được dùng làm phương tiện giảng dạy trong khoa học máy tính mặc dù ngôn ngữ này không được thiết kế dành cho người nhập môn.

C là một ngôn ngữ lập trình tương đối nhỏ gọn vận hành gần với phần cứng và nó giống với ngôn ngữ Assembler hơn hầu hết các ngôn ngữ bậc cao. Hơn thế, C đôi khi được đánh giá như là "có khả năng di động", cho thấy sự khác nhau quan trọng giữa nó với ngôn ngữ bậc thấp như là Assembler, đó là việc mã C có thể được dịch và thi hành trong hầu hết các máy tính, hơn hẳn các ngôn ngữ hiện tại trong khi đó thì Assembler chỉ có thể chạy trong một số máy tính đặc biệt. Vì lý do này C được xem là ngôn ngữ bậc trung.

C được tạo ra với mục tiêu là làm cho nó thuận tiện để viết các chương trình lớn với số lỗi ít hơn theo mô hình lập trình hướng thủ tục mà lại không đặt gánh nặng lên vai người viết ra trình dịch C, là những người bề bộn với các đặc tả phức tạp của ngôn ngữ.

C có những chức năng cơ bản sau:

· Một ngôn ngữ cốt lõi đơn giản, với các chức năng quan trọng chẳng hạn như là những hàm hay việc xử lý tập tin sẽ được cung cấp bởi các bộ thư viện các thủ tục.

· Tập trung trên mẫu hình lập trình thủ tục, với các phương tiện lập trình theo kiểu cấu trúc.

· Một hệ thống kiểu đơn giản nhằm loại bỏ nhiều phép toán không có ý nghĩa thực dụng.

· Dùng ngôn ngữ tiền xử lý, tức là các câu lệnh tiền xử lý C, cho các nhiệm vụ như là định nghĩa các macro và hàm chứa nhiều tập tin mã nguồn (bằng cách dùng câu lệnh tiền xử lý dạng #include chẳng hạn).

· Mức thấp của ngôn ngữ cho phép dùng tới bộ nhớ máy tính qua việc sử dụng kiểu dữ liệu  pointer.

· Số lượng từ khóa rất nhỏ gọn (32 từ khóa).

· Các tham số được đưa vào các hàm bằng giá trị, không bằng địa chỉ.

· Hàm các con trỏ cho phép hình thành một nền tảng ban đầu cho tính đóng và tính đa hình.

· Hỗ trợ việc tạo kiểu dữ liệu riêng cho phép kết hợp các kiểu dữ liệu thông qua định nghĩa struct.

Một số chức năng khác mà C không có (hay còn thiếu) nhưng có thể tìm thấy ở các ngôn ngữ khác bao gồm:

· An toàn kiểu

· Tự động Thu dọn rác

· Các lớp và đối tượng cùng với các ứng xử của chúng

· Các hàm lồng nhau

· Lập trình tiêu bản hay Lập trình phổ dụng

· Quá tải và Quá tải toán tử

· Các hỗ trợ cho đa luồng, đa nhiệm và mạng.

Mặc dù C còn thiếu nhiều chức năng hữu ích nhưng lý do quan trọng để C được chấp nhận vì nó cho phép các trình dịch mới được tạo ra một cách nhanh chóng trên các nền tảng mới và vì nó cho phép người lập trình dễ kiểm soát được những gì mà chương trình (do họ viết) thực thi. Đây là điểm thường làm cho mã C chạy hiệu quả hơn các ngôn ngữ khác. Thường thì chỉ có ngôn ngữ Assembler chỉnh bằng tay chạy nhanh hơn (ngôn ngữ C), bởi vì Assembler kiểm soát được toàn bộ máy. Mặc dù vậy, với sự phát triển các trình dịch C, và với sự phức tạp của các CPU hiện đại, C đã dần thu nhỏ khoảng cách khác biệt về vận tốc này.

Một lý do nữa cho việc C được sử dụng rộng rãi và hiệu quả là do các trình dịch, các thư viện và các phần mềm thông dịch của các ngôn ngữ bậc cao khác (như C#, Java, ...) lại thường được tạo nên từ C.

Download Codeblocks tại ĐÂY.

Download C-Free 5.0 tại ĐÂY. (user name: tianfang ; email address: quart@163.com ; code: 2NnUqd3shO2agta0xNjcusfK1LXO)

Download BorlandC V3.1 tại ĐÂY.

Download BorlandC V5.02 tại ĐÂY.

Xem video hướng dẫn các chỉnh sửa cơ bản BorlandC V3.1 tại ĐÂY.

Xem các phím tắt BorlandC tại ĐÂY.


Các khóa học miễn phí qua video:
Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
« Prev: Lập trình C: Danh sách bài học
» Next: Lập trình C: Đặc điểm
Copied !!!