C++: Bài tập phần cấu trúc (struct)


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Bài tập 1:

Viết chương trình thực hiện những công việc sau:

- Nhập danh sách gồm n học viên (n nhập từ bàn phím) gồm các thông tin : Họ tên, giới tính, điểm Python, điểm C.

- Tính điểm trung bình (diemTB) = (diemC*2 + diemPython)/3 .

- Xét kết quả đậu hay trượt theo quy ước sau:

+ Nếu điểm trung bình >= 5 thì kết quả là đậu.

+ Nếu điểm trung bình <5 và giới tính là "Nam" thì kết qủa là trượt.

+ Nếu điểm trung bình <5 và phái là "Nu" thì kết quả là đậu.

- In danh sách đã nhập và tính toán gồm họ tên, phái, điểm Python, điểm C, điểm TB, và kết quả.

- Sắp xếp học viên theo thứ tự giảm dần theo điểm trung bình và in ra.

- Nhập vào họ tên học viên cần tìm và tìm trong danh sách học viên, nếu không tìm thấy thì in ra học viên có họ tên không tìm thấy. Nếu có nhiều học viên có cùng họ tên cần tìm thì hãy in ra tất cả những học viên đó.

- Hiển thị thông tin những bạn đã đậu.

- Hiển thị thông tin những bạn đã trượt.

- Hiển thị thông tin những bạn có điểm trung bình >=8.

- Ghi file.

- Đọc file

Bài tập 2:

Viết chương trình quản lý Sinh viên như sau:

- Các thuộc tính của Sinh viên:

maSinhVien (mã sinh viên, kiểu chuỗi, phải gồm đúng 8 ký tự)

diemTrungBinh (điểm trung bình, kiểu float, chỉ từ 0 đến 10)

tuoi (tuổi sinh viên, kiểu int, phải từ 18 tuổi)

lop (lớp sinh viên học, kiểu chuỗi, phải bắt đầu bằng “V1Study”)

- Viết các hàm:

   + Hàm inputInfo() để nhập danh sách gồm N (0<N<=5000) Sinh viên.                

   + Hàm printInfo() để in thông tin từng Sinh viên.

   + xetHocBong () để xét học bổng cho Sinh viên:

          Nếu điểm trung bình >=9 thì học bổng là 5000000

          Nếu điểm trung bình >=8 và <9 thì học bổng là 3000000

          Nếu điểm trung bình >=7 và <8 thì học bổng là 1500000

   + Sắp xếp tăng dần (dùng quicksort) danh sách sinh viên theo điểm trung bình.

   + Sắp xếp giảm dần (dùng bubblesort) danh sách sinh viên theo mã sinh viên.

   + Hiển thị những sinh viên có điểm trung bình cao nhất.

   + Hiển thị những sinh viên phải thi lại (có điểm trung bình <5).

   + Ghi file.

   + Đọc file.

Bài tập 3:

1. Tạo 1 struct có tên Employee gồm các thuộc tính: id, name, age, salary, hours.

2. Tạo tạo 1 biến struct của Employee

3. Tạo 1 hàm để nhập thông tin cho biến struct ở ý 2.

4. Tạo 1 hàm dùng để tính và trả về thưởng cho nhân viên:

    - Nếu số giờ làm (hours) > 200 thì thưởng thêm 20% lương (salary).

    - Nếu hours>=100 và <200 thì thưởng =10%

    - Trường hợp còn lại thì thưởng =0

5. Tạo 1 hàm để hiển thị tất cả các thông tin của nhân viên bao gồm cả thưởng.

6. Tạo 1 hàm để ghi file.

7. Tạo 1 hàm để đọc file.

Bài tập 4:

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TRANH

1. Nhập thông tin tranh và hiển thị

2. Sắp xếp theo tên tăng dần từ A-Z

3. Sắp xếp theo diện tích giảm dần

4. Thống kê tranh theo tên tác giả

5. Tim va hien thi theo the loai, gia ban thap nhat va nho nhat

6. Ghi File

7. Đọc File

8. Thoát

Cấu trúc dữ liệu tranh: tên, tác giả, thể loại, chiều dài(cm), chiều rộng(cm), gía bán($)

Dữ Liệu Mẫu:

Tên: Thiếu Nữ Bên Hoa Huệ

Tác Giả: Tô Ngọc Vân

Thể Loại: Con Người

Chiều Dài: 90

Chiều Rộng: 60

Giá Bán: 10

--------------------------

Tên: Bức Thư

Tác Giả: Tô Ngọc Vân

Thể Loại: Con Người

Chiều Dài: 80

Chiều Rộng: 70

Giá Bán: 15

--------------------------

Tên: Trước Giờ Biểu Diễn

Tác Giả: Bùi Xuân Phái

Thể Loại: Con Người

Chiều Dài: 70

Chiều Rộng: 60

Giá Bán: 12.5

--------------------------

Tên: Phố Hàng Mắm

Tác Giả: Bùi Xuân Phái

Thể Loại: Phong Cảnh

Chiều Dài: 50

Chiều Rộng: 40

Giá Bán: 14

--------------------------

Tên: Tát Nước Đồng Chiêm

Tác Giả: Trần Văn Cẩn

Thể Loại: Phong Cảnh

Chiều Dài: 100

Chiều Rộng: 75

Giá Bán: 20.5


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!