HTML5: <acronym>


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Thẻ <acronym> dùng để đánh dấu cho một từ viết tắt nào đó như FAO, NASA, ASCII, ...

Việc đánh dấu này sẽ giúp ích khá nhiều trong việc thân thiện hoá với trình duyệt, trình dịch cũng như bộ máy tìm kiếm (Search Engine - SE).

Bạn nên sử dụng thuộc tính 'title' đi kèm để giải nghĩa chi tiết cho cụm từ viết tắt.

<acronym> không được HTML5 hỗ trợ. Trong trường hợp này bạn nên sử dụng thẻ <abbr> để thay thế.

Ví dụ:

<ACRONYM title="General Agreement on Tariffs and Trade">GATT</ACRONYM>
<ACRONYM lang="it" title="Stati Uniti">s.u.</ACRONYM>

» Tiếp: <address>
« Trước: <abbr>
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!