HTML5: <aside>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên

Phần tử <aside> thường được dùng để đặt các nội dung nằm bên cạnh (trái hoặc phải) nội dung chính của trang web giống như phần sidebar.

<aside> thuộc nhóm phần tử Cấu trúc/Ngữ nghĩa.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<p>Tôi đang giảng dạy tại trường Hà Nội-Aptech.</p>

<aside>

<h4>Hà Nội-Aptech</h4>

<p>Hà Nội-Aptech là trường đào tạo Lập trình viên quốc tế tốt nhất Việt Nam.</p>

</aside>

</body>

</html>

 

» Tiếp: <audio>
« Trước: <article>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Copied !!!