HTML5: Kích hoạt HTML5 trên IE8


Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Các trình duyệt Internet Explorer từ phiên bản 8 trở xuống và một số trình duyệt phiên bản thấp khác như Safari 4.x và FireFox 3.x không nhận dạng được các phần tử mới trong HTML5, vì vậy bạn không thể thiết lập CSS cho các phần tử này.

Để khắc phục điều này, Sjoerd Visscher đã đưa ra một biện pháp gọi là HTML5 Shiv, theo đó HTML5 Shiv sẽ cho phép bạn thiết lập được CSS cho các phần tử HTML5 trên các trình duyệt từ IE8 trở xuống cho dù những trình duyệt này không nhận dạng được các phần tử HTML5.

Bạn có thể download và tìm hiểu thêm về HTML5 Shiv tại địa chỉ: https://github.com/aFarkas/html5shiv

Để kích hoạt HTML5 Shiv sau khi tải về, bạn đặt đoạn code sau đây vào phần tử <head>:

<!doctype html>

<html>

<head>

<!--[if lt IE 9]>

    <script src="html5shiv.js"></script>

<![endif]-->

</head>

<body>

...

</body>

</html

 

» Next: HTML5: Cấu trúc trang web
« Prev: HTML5: Thẻ <col> và <colgroup>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Copied !!!