HTML5: <u>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Tổng quan

Thẻ <u> (Underline) dùng để gạch chân cho phần văn bản tương ứng (một đường nằm dưới đường cơ sở của nội dung). Trong HTML5 thẻ <u> được dùng với ý nghĩa thể hiện phần văn bản trong nó là một unarticulated, chẳng hạn như gắn nhãn cho văn bản bên trong nó như là đang bị sai chính tả.

Lưu ý: Trong HTML 4 và XHTML 1 thì thẻ <u> chỉ thuần tuý mang ý nghĩa định kiểu; nhưng HTML5 lại định nghĩa lại nó với ý nghĩa khác được trình bày ở phần bên trên. Vì vậy, nếu bạn chỉ đơn thuần muốn gạch chân cho văn bản thì bạn có thể sử dụng thẻ <span> hoặc một thẻ khác thích hợp và định kiểu cho nó với thuộc tính text-decoration:underline của CSS.

Nhóm nội dung

Flow, Phrasing, Palpable.

Nội dung được phép

Phrasing.

Thẻ đóng

Bắt buộc phải có thẻ mở <u> và thẻ đóng </u>.

Phần tử cha được phép

Bất kỳ phần tử nào chấp nhận nhóm nội dung Phrasing.

DOM interface

HTMLElement.

Thuộc tính

<u> bao gồm Các thuộc tính Global.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
  <u>Today's Special</u>: Salmon<br />
  <span style="text-decoration: underline;">Today's Special</span>: Salmon
</body>
</html>
 

 

<p><u>All</u> of that is explained in <u>Dive into Python</u>.</p>

Kết quả:

All of that is explained in Dive into Python.

Nên được thay bằng:

<p><em>All</em> of that is explained in <cite>Dive into Python</cite>.</p>

Kết quả:

All of that is explained in Dive into Python.

Lưu ý

Nên tránh dùng thẻ <u> tại những vị trí dễ gây nhầm lẫn với siêu liên kết.

Trong đa số các trường hợp thì những thẻ khác lại có vẻ thích hợp hơn so với <u>: để đánh dấu sự nhấn mạnh ở mức lớn thì sử dụng thẻ <em>,  đánh dấu là từ hoặc cụm từ khoá thì dùng thẻ <b> hoặc thẻ <mark> (tuỳ thuộc ngữ cảnh để lựa chọn), đánh dấu là tiêu đề sách chẳng hạn thì dùng thẻ <cite>, để gắn nhãn cho văn bản rồi chú thích một cách tường mình cho nó ta dùng thẻ <ruby>, để gắn nhãn cho tên của một con tàu nào đó giống như trong văn bản phương Tây thì ta sử dụng thẻ <i>.

» Tiếp: Lời tựa
« Trước: <sub> & <sup>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!