HTML5: color


Các khóa học qua video dành cho Hội viên:
Python Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
<76K/month for all. Đăng ký Hội viên
Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Kiểu color cho phép bạn chọn một màu sắc nào đó mà bạn muốn.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome và Opera.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<form>

Hãy chọn một màu bạn yêu thích: <input type="color" name="color">

</form>

</body>

</html>

 
 

 

» Next: HTML5: date
« Prev: HTML5: Mã HTML các ký tự đặc biệt
Các khóa học qua video dành cho Hội viên:
Python Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
<76K/month for all. Đăng ký Hội viên
Copied !!!