HTML5: <h1> ... <h6>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Sáu thẻ Heading (đầu đề) từ <H1> đến <H6> thực hiện sáu mức đầu đề khác nhau, mức lớn nhất và cũng là quan trọng nhất là mức H1, còn mức nhỏ nhất là mức H6.

Các thẻ Heading đóng vai trò quan trọng trong việc trình bày các bài viết, đồng thời chúng có tác dụng lớn trong việc SEO trang web. Theo đó, mỗi một bài viết cần phải có một và chỉ một thẻ <H1>, thẻ <H1> chứa tiêu đề của bài viết, trong thẻ này bạn cần đưa vào từ khóa của bài viết; sau đó ở mỗi phần khau của bài viết sẽ có một đầu đề thì bạn đặt các thẻ <H2>; nếu trong mỗi phần của bài viết lại có những phần con thì bạn đặt các đầu đề của những phần con đó trong các thẻ <H3>,... Các bài viết trong V1Study.com đều tuân theo nguyên tắc này.

Ví dụ:

<h1>V1Study mức 1</h1>

<h2>V1Study mức 2</h2>

<h3>V1Study mức 3</h3>

<h4>V1Study mức 4</h4>

<h5>V1Study mức 5</h5>

<h6>V1Study mức 6</h6>

Đây là kết quả:

V1Study mức 1

V1Study mức 2

V1Study mức 3

V1Study mức 4

V1Study mức 5
V1Study mức 6
» Tiếp: <head>
« Trước: <fieldset> & <legend>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!