HTML5: Practical 10


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Exercise 1:

Sử dụng HTML và Dreamweaver tạo giao diện như hình dưới đây:

http://v1study.com/public/images/article/hdj-lab10-1.png

Giao diện tuân thủ đúng yêu cầu như hình trên.

Hai dòng chữ trên cùng có màu xanh (Blue).

Các thao tác sau đây sẽ được thực hiện trên form:

- Khi nhấn vào nút “Xoa”, mọi thông tin người dùng đã nhập trên form sẽ bị xóa.

- Khi nhẫn vào nút “Huy”, một hộp thoại thông báo (MessageBox) sẽ được hiện thị với nội dung : “Bạn đã hủy bỏ việc gửi bản điều tra”. Sau đó, con trỏ sẽ được đặt tại ô (textarea) “Lý do bạn yêu quý nó”.

- Khi người dùng nhấn vào nút “Gui”, các yêu cầu sau đây cần được kiểm tra:

1. Nếu bạn chọn vào ô “CÓ” của con vật nào đó thì bạn bắt buộc phải nhập tên, nếu không nhập tên, một hộp thoại thông báo : “Bạn phải nhập tên con vật minh yêu quý”. Sau đó, con trỏ được đặt tại ô tương ứng để người dùng có thể nhập tên.

2. Bạn phải chọn ít nhất một con vật (CHÓ hoặc MÈO) trong ô lựa chọn CÓ tương ứng.

3. Nếu bạn chọn vào ô “CÓ” của con vật nào đó thì bạn bắt buộc phải chọn màu lông cho con vật đó, nếu không chọn, một hộp thoại thông báo : “Bạn phải chọn màu lông cho con vật yêu quý của bạn”.

4. Khi thông tin đã được nhập đầy đủ, trình duyệt sẽ đưa người dùng sang trang web: "http://v1study.com".

Exercise 2:

Viết một đoạn JavaScript trong trang HTML như hình 3 dưới đây. Khi nhấn vào nút “So sánh” chương trình sẽ so sánh độ dài 2 xâu trong hai ô chữ A và B. Nếu ô chữ nào có độ dài lớn hơn thì ô lựa chọn tương ứng sẽ được đánh dấu. Nếu bằng nhau thì ô bằng nhau sẽ được đánh dấu.

http://v1study.com/public/images/article/hdj-lab10-2.png

Exercise 3:

Thiết kế một form cho phép nhập vào một tháng (dương lịch), sau đó hiển thị số ngày tương ứng của tháng đó.

Trong trường hợp tháng là 2 thì sẽ hiện ra một input (nếu tháng không phải là 2 thì ẩn đi) cho phép nhập vào một năm (âm hoặc dương đều được) rồi đưa ra thông báo tháng 2 năm đó có bao nhiêu ngày.

Nếu năm nhập vào <0 thì ghép thêm chuỗi "trước công nguyên" vào phần thông báo cho phù hợp.

Các tháng có 31 ngày gồm: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12.

Các tháng có 30 ngày gồm: 4, 6, 9, 11.

Tháng 2 có 28 ngày nếu là năm thường, có 29 ngày nếu là năm nhuận.

Năm nhuận: (chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100) hoặc (chia hết cho 400)

Xin mời xem đáp án tham khảo tại ĐÂY.

» Tiếp: Practical 11
« Trước: Practical 9
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!