HTML5: <main>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Phần tử <main> dùng để trình bày nội dung chính trong phần tử <body> của tài liệu hoặc ứng dụng. Phần nội dung chính bao gồm nội dung liên quan trực tiếp hoặc phần mở rộng chủ đề chính của trang web hoặc mở rộng chức năng chính của ứng dụng. Nội dung này phải là duy nhất trong trang web, không bao gồm bất kỳ nội dung nào lặp đi lặp lại như sidebars, các liên kết điều hướng, thông tin bản quyền, logo, và form tìm kiếm (trừ khi chức năng chính của trang web là form tìm kiếm).

Chú ý:

Thuộc tínhEDIT

Phần tử này chỉ bao gồm Các thuộc tính global.

Ví dụEDIT

<!-- nội dung khác -->
<main>
  <h1>V1Study</h1>
  <p>Là trang web cung cấp các kiến thức học tập.</p>

  <article>
    <h2>Java</h2>
    <p>Là một ngôn ngữ lập trình phổ biến có mặt trong V1Study.</p>
    <p>... </p>
    <p>... </p>
  </article>

  <article>
    <h2>HDJ</h2>
    <p>Bao gồm các môn học HTML, CSS và JavaScript.</p>
    <p>... </p>
    <p>... </p>
  </article>
</main>
<!-- nội dung khác -->

Khả năng tương thích trình duyệt

EDIT

Phần tử <main> có hỗ trợ khả năng mở rộng. Từ phiên bản Internet Explorer 11 trở xuống, ta có thể sử dụng thuộc tính role="main" để đảm bảo rằng nó có thể hiểu được phần tử <main>.

<main role="main">
  ...
</main>
» Tiếp: <nav>
« Trước: <keygen>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!