HTML5: Giới thiệu

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

HTML5 được hỗ trợ hầu trên tất cả trình duyệt. Nó là một tập hợp các tính năng đặc biệt. nhưng ta có thể tìm thấy hỗ trợ cho một số phần đặc trưng như canvas, video hoặc định vị địa lý. Những đặc điểm kỹ thuật HTML5 cũng xác định làm thế nào những dấu ngoặc nhọn tương tác với JavaScrip, thông qua các tài liệu thông qua các tài liệu Object Model (DOM) HTML5 không chỉ xác định một tag <video>, đó cũng là một DOM API tương ứng cho các đối tượng video trong DOM. Bạn có thể sử dụng API này để tìm kiếm hỗ trợ cho các định dạng video khác nhau, nghe nhạc, tạm dừng một đoạn video, mute audio , theo dõi bao nhiêu video đã được tải về, và mọi thứ khác bạn cần phải xây dựng một trải nghiệm người dùng phong phú xung quanh tag <video> .

Không cần phải vứt bỏ bất kì thứ gì

Ta không thể phủ nhận rằng HTML 4 là các định dạng đánh dấu thành công nhất từ trước đến nay. HTML5 được xây dựng dựa trên thành công đó. Bạn không cần phải bỏ những đánh dấu hiện có. Bạn không cần phải học lại những điều bạn đã biết. Nếu ứng dụng web của bạn trước đây sử dụng HTML 4, nó vẫn sẽ hoạt động trong HTML5. 

Bây giờ, nếu bạn muốn cải thiện các ứng dụng web, bạn đã đến đúng nơi. Ví dụ cụ thể: HTML5 hỗ trợ tất cả các hình thức kiểm soát từ HTML 4, nhưng nó cũng bao gồm điều khiển đầu vào mới. Một số trong số này là quá hạn bổ sung như các thanh trượt và date pickkers, những thành phần khác tinh tế hơn.

Ví dụ, các loại email input trông giống như một textbox, nhưng các trình duyệt linh động sẽ tùy biến bàn phím trên màn hình của họ để có thể dễ dàng hơn khi nhập địa chỉ email. Các trình duyệt cũ không hỗ trợ các loại email input sẽ xem nó như là một văn bản thông thường, và hình thức vẫn làm việc không có thay đổi đánh dấu hoặc kịch bản hack. Điều này có nghĩa là bạn có thể bắt đầu cải thiện các hình thức web của bạn ngày hôm nay, ngay cả khi một số khách truy cập vào web của bạn.

Rất dễ dàng để bắt đầu

"Nâng cấp" lên HTML5 có thể đơn giản chỉ bằng việc thay đổi thẻ DOCTYPE của bạn. DOCTYPE cần phải nằm trong dòng đầu tiên của tất cả các trang HTML. Các phiên bản trước của HTML được định nghĩa rất nhiều loại doctype, và lựa chọn một doctype đúng rất rắc rối. Trong HTML5 chỉ có một DOCTYPE:

<!DOCTYPE html>

Nâng cấp lên DOCTYPE HTML5 sẽ không phá vỡ cấu trúc tài liệu của bạn, bởi vì các thẻ lỗi thời trước đây được định nghĩa trong HTML 4 vẫn được vẽ ra trong HTML5. Nhưng nó cho phép bạn sử dụng và xác nhận các thẻ mới như <article> <section> , <header> , và <footer>...

» Tiếp: Web Storage (DOM Storage)
« Trước: Lời tựa
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!