HTML5: <audio>


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

HTML5 cung cấp cho bạn một chuẩn audio mới để cho phép chạy các file audio trên trang web mà bạn không cần sử dụng thiết bị hỗ trợ nào, đó là phần tử <audio>.

Chạy các file audio trên trang web

Trước HTML5 chưa hề có một chuẩn nào cho phép chạy các file audio trên một trang web. Phần lớn các file audio được chạy thông qua một  plug-in (ví dụ như flash), nhưng mỗi trình duyệt khác nhau lại có những loại plug-in khác nhau.

Phần tử <audio> trong HTML5 được dùng để định nghĩa một chuẩn cho các file audio mà không cần sử dụng bất kỳ một loại plug-in nào.

Trình duyệt hỗ trợ

 Internet Explorer 9+, Firefox, Opera, Chrome và Safari đều hỗ trợ phần tử <audio>.

Cách dùng phần tử <audio>

Để thực hiện một file audio bạn có thể tham khảo ví dụ dưới đây:

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<audio controls autoplay loop>
  <source src="Link_audio.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="Link_audio.mp3" type="audio/mpeg">
Trình duyệt này không hỗ trợ phần tử audio.
</audio>
</body>
</html>

Thuộc tính 'controls' dùng để hiển thị các điều khiển cho audio, bao gồm các nút play, pause và volume.

Thuộc tính 'autoplay' sẽ cho phép tự động thực thi audio.

Thuộc tính 'loop' sẽ cho phép lặp lại việc thực thi audio mỗi khi audio được thực thi xong.

Nếu trình duyệt không hỗ trợ phần tử <audio> thì dòng chữ "Trình duyệt này không hỗ trợ phần tử audio." sẽ hiện ra.

<audio> cho phép sử dụng nhiều phần tử <source>. <source> có thể liên kết đến các file audio khác nhau, trình duyệt sẽ sử dụng file hợp lệ đầu tiên trong các file đó.

Các định dạng audio và trình duyệt hỗ trợ

Có ba định dạng có thể sử dụng cho phần tử <audio> là: MP3, Wav và Ogg.

Trình duyệt

MP3

Wav

Ogg

Internet Explorer

YES

NO

NO

Chrome

YES

YES

YES

Firefox

NOCập nhật: Firefox từ phiên bản 21 trở nên chạy trên các hệ điều hành Windows 7, Windows 8, Windows Vista, và Android có hỗ trợ MP3

YES

YES

Safari

YES

YES

NO

Opera

NO

YES

YES

Các kiểu MIME dùng cho định dạng audio

Định dạng

KiểuMIME

MP3

audio/mpeg

Ogg

audio/ogg

Wav

audio/wav

Xem thêm:

» Tiếp: <bdi>
« Trước: <aside>
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!