HTML5: Bài tập lớn HDJ

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Mục đích

Bài tập lớn này là nhằm mục đích củng cố phần kiến thức thiết kế giao diện cho trang web, đồng thời cũng là một bước làm quen với Project của module sắp tới.

Yêu cầu

+ Mỗi Sinh viên thiết kế một WebSite có dạng website thương mại điện tử, trong đó các bạn chỉ  dùng các thẻ cấu trúc/ngữ nghĩa kết hợp với phần CSS để thiết kế giao diện (Layout), tuyệt đối không được dùng thẻ <TABLE> và những thẻ con của thẻ này và thẻ <DIV>.

+ WebSite phải được thiết kế theo phương pháp template.

+ Mỗi WebSite bao gồm các trang sau:

  • Trang chủ: đặt tên là index.html. Trang này có thể chứa một trong các thông tin như: sản phẩm bán chạy nhất, sản phẩm được xem nhiều nhất, sản phẩm có giá cao nhất, … Trang này chứa ít nhất 06 sản phẩm, mỗi sản phẩm có các thông tin cơ bản gồm: ảnh sản phẩm, tên sản phẩm, giá sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm (nhấn vào ảnh sẽ hiển thị trang xem thông tin chi tiết về sản phẩm đó).

  • Bên trái (phần Left) của trang chứa Menu về các hãng sản xuất, có ít nhất 06 hãng sản xuất. Khi nhấn chọn một hãng nào đó thì sẽ link đến trang chứa sản phẩm của hãng đó. Mỗi hãng phải chứa ít nhất 06 sản phẩm, mỗi sản phẩm cũng chứa những thông tin cơ bản như trên.

  • Trang xem chi tiết sản phẩm : đặt tên là chitietsanpham_<Tên sản phẩm>.html. Khi click vào link xem chi tiết sản phẩm ở trang index.html hoặc ở trang sản phẩm theo hãng thì sẽ liên kết đến trang này. Như vậy có bao nhiêu sản phẩm ở trang index.html và ở các hãng sẽ có bấy nhiêu trang chitietsanpham_<Tên sản phẩm>.html.

  • Trang đăng ký tài khoản, yêu cầu check form chi tiết.

  • Trang đăng nhập.

Gợi ý

Sinh viên có thể tham khảo các website thương mại điện tử trên mạng để thiết kế.

Thời gian làm bài tập lớn

02 tuần tính từ ngày giao bài tập lớn.

» Tiếp: Solution Practical 10
« Trước: Test theory HTML5-CSS3-JavaScript
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!