Drupal: 1.6. Khái niệm: Dự án Drupal


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Phần mềm nguồn mở và miễn phí là gì?

Phần mềm miễn phí và mã nguồn mở (Free and Open Source Software - FOSS) là phần mềm được phát triển bởi cộng đồng người, được phát hành theo giấy phép phi thương mại và mã nguồn (các tệp chương trình tạo nên phần mềm) có sẵn miễn phí. Để biết thêm thông tin về giấy phép phi thương mại được Drupal sử dụng, xem Phần 1.7, “Khái niệm: Cấp phép Drupal” .

Dự án Drupal là gì?

Dự án Drupal là một dự án FOSS với mục đích là phát triển phần mềm hệ thống quản lý nội dung cốt lõi, cũng như các mô-đun bổ sung, các chủ đề bổ sung, bản dịch, tài liệu và các bản phân phối có mục đích đặc biệt. Những người đóng góp thời gian và tiền bạc cho dự án Drupal đến từ khắp nơi trên thế giới, và là một cộng đồng đa dạng đi kèm với nhau cho mục đích chung này.

Cộng đồng bao gồm nhiều nhóm nhỏ hơn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như phát triển một phần mềm liên quan đến Drupal, viết tài liệu, duy trì tính bảo mật của phần mềm Drupal, dịch phần mềm Drupal sang một ngôn ngữ cụ thể, sử dụng Drupal cho một số mục đích cụ thể và cùng nhau gặp gỡ trực tiếp trong một khu vực địa lý cụ thể.

Để biết thêm về cách bạn có thể kết nối và giao tiếp với cộng đồng trên toàn thế giới, xem Phần 14.1, “Kết nối với cộng đồng” và Phần 14.2, “Nhận hỗ trợ” .

Hiệp hội Drupal là gì?

Các Hiệp hội Drupal là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ các dự án Drupal và cộng đồng. Chức năng chính của nó là:

  • Đưa ra các hội nghị lớn trên thế giới
  • Duy trì các trang web Drupal.org và các máy chủ mà họ chạy trên
  • Quảng cáo Drupal làm nền tảng web
  • Hỗ trợ đào tạo và đào tạo Drupal
  • Cung cấp tài trợ cho cộng đồng Drupal để hỗ trợ nhiệm vụ của mình
  • Tăng quỹ cho các mục đích này

Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!