Drupal: 6.14. Kiểu hình ảnh đáp ứng


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Kiểu hình ảnh đáp ứng là gì?

Mô-đun hình ảnh đáp ứng cốt lõi cung cấp các kiểu hình ảnh đáp ứng. Điều này cho phép bạn có hình ảnh trong trang web của bạn được kích thước cụ thể cho các kích thước màn hình khác nhau. Điều này hữu ích, ví dụ: để làm cho trang web của bạn tải nhanh hơn trên thiết bị di động vì kích thước hình ảnh được tối ưu hóa cho màn hình nhỏ hơn.

Kiểu hình ảnh phản hồi là ánh xạ giữa kiểu hình ảnh và điểm ngắt. Điểm ngắt là điểm mà thiết kế đáp ứng cần phải thay đổi để phản hồi các kích thước màn hình khác nhau. Kiểu hình ảnh đáp ứng chỉ có thể được sử dụng nếu các điểm ngắt được xác định trong chủ đề.

Khi một kiểu hình ảnh đáp ứng được xác định, nó có thể được sử dụng trong cài đặt hiển thị cho các trường Hình ảnh. Điều này cho phép trang web hiển thị hình ảnh phản hồi bằng thẻ hình ảnh HTML5.


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!