Drupal: 6.4. Các trường tham chiếu


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Trường tham chiếu là gì?

Trường tham chiếu là trường đại diện cho mối quan hệ giữa thực thể và một hoặc nhiều thực thể khác, có thể thuộc về cùng một loại thực thể hoặc khác nhau. Ba trường tham chiếu thường được sử dụng nhất là:

Tham chiếu nội dung

Tham chiếu đến một mục nội dung. Ví dụ: bạn có thể muốn kết nối công thức nấu ăn với các nhà cung cấp đã gửi chúng. Bạn sẽ thiết lập trường tham chiếu nội dung được gọi là Đã gửi bằng cách tham chiếu các mục Nội dung của nhà cung cấp trên loại nội dung Công thức.

Tham chiếu thuật ngữ phân loại

Tham chiếu đến thuật ngữ phân loại. Ví dụ: bạn có thể muốn kết nối công thức nấu ăn với các thành phần của chúng. Bạn sẽ thiết lập trường tham chiếu thuật ngữ phân loại được gọi là Thành phần trên loại nội dung Công thức. Trường tham chiếu này sẽ trỏ đến phần từ vựng Thành phần.

Tham chiếu người dùng

Tham chiếu đến tài khoản người dùng. Ví dụ: bạn có thể muốn kết nối công thức nấu ăn với đầu bếp của họ. Bạn sẽ thiết lập một trường tham chiếu người dùng được gọi là Đầu bếp trên loại nội dung Công thức.

Chủ đề liên quan

Phần 6.5, “Taxonomy”


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!