Drupal: 6.13. Thiết lập kiểu hình ảnh


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Mục tiêu

Thêm một kiểu hình ảnh và sử dụng nó để hiển thị hình ảnh trên trang của nhà cung cấp.

Điều kiện tiên quyết trang web

Các bước

 1. Trong menu Quản lý quản trị, điều hướng đến Cấu hình > Media > Kiểu hình ảnh ( admin / config / media / image-style ).
 2. Nhấp vào Thêm kiểu hình ảnh .
 3. Nhập tên Phương tiện bổ sung (300x200)
 4. Nhấp vào Tạo kiểu mới . Trang Chỉnh sửa kiểu Phương tiện bổ sung (300x200)xuất hiện.
 5. Trong bảng Effect , chọn Scale và crop . Nhấp vào Thêm .
 6. Điền vào các trường như hình dưới đây.

  Tên trường Giá trị

  Chiều rộng

  300

  Chiều cao

  200

 7. Nhấp vào Thêm hiệu ứng . Kiểu ảnh được lưu với các hiệu ứng đã chọn.

  Thêm kiểu hình ảnh

 8. Trong menu Quản lý quản trị, hãy điều hướng đến Cấu trúc > Loại nội dung ( admin / structure / types ).
 9. Nhấp vào Quản lý hiển thị trong menu thả xuống Hoạt động cho loại nội dung Nhà cung cấp. Trang Quản lý hiển thị ( admin / structure / types / manage / vendor / display ) xuất hiện.
 10. Đảm bảo rằng tab phụ Mặc định được chọn.
 11. Nhấp vào bánh răng cho trường Hình ảnh chính , để mở các tùy chọn cấu hình.
 12. Điền vào các trường như hình dưới đây.

  Tên trường Giải trình Giá trị mẫu

  Kiểu ảnh

  Kiểu hình ảnh nào sẽ sử dụng

  Thêm trung bình (300x200)

  Liên kết hình ảnh với

  Trang để truy cập nếu hình ảnh được nhấp

  Không có gì

  Thay đổi cài đặt trình định dạng trường của trường hình ảnh

 13. Nhấp vào Cập nhật .
 14. Nhấp vào Lưu . Kiểu hình ảnh mới sẽ được sử dụng trong khi hiển thị nội dung Nhà cung cấp.
 15. Mở một mục nội dung Nhà cung cấp và xác minh rằng nó hiện hiển thị cùng với hình ảnh được thu nhỏ. Xem Phần 5.3, “Chỉnh sửa một mục nội dung” để biết thông tin về cách định vị một mục nội dung hiện có.
 16. Lặp lại các bước 8-15 cho loại nội dung Công thức.

Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!