Drupal: 2.7. Giao diện người dùng, cấu hình và dịch nội dung


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Phần mềm hỗ trợ những ngôn ngữ nào?

Ngôn ngữ cơ sở cho phần mềm mà trang web của bạn chạy (phần mềm, mô-đun và chủ đề chính) là tiếng Anh. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng phần mềm này, bạn có thể tạo trang web có ngôn ngữ mặc định không phải là tiếng Anh, trong trường hợp đó, bất kỳ ai xem trang web sẽ chỉ thấy ngôn ngữ đó (giả sử trang web được dịch đầy đủ). Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm này để tạo trang web đa ngôn ngữ, với trình chuyển đổi ngôn ngữ mà khách truy cập trang web có thể sử dụng để chuyển sang ngôn ngữ ưa thích của họ. Bạn cần cài đặt mô-đun Ngôn ngữ chính để sử dụng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh trên trang web.

Những gì có thể được dịch trên trang web của bạn?

Có ba loại thông tin mà bạn có thể dịch, mỗi loại có phương pháp riêng để dịch:

Văn bản giao diện người dùng

Văn bản có sẵn trong phần mềm, mô-đun và chủ đề cốt lõi. Điều này có thể được dịch từ ngôn ngữ tiếng Anh cơ sở của phần mềm sang (các) ngôn ngữ của trang web của bạn. Thông thường, thay vì phải tự dịch văn bản này, bạn có thể tải xuống bản dịch. Bạn cần phải cài đặt mô-đun Giao dịch bản dịch cốt lõi để dịch văn bản này và mô-đun Trình quản lý cập nhật cốt lõi được cài đặt để tự động tải xuống bản dịch.

Văn bản cấu hình

Văn bản có cấu trúc và giá trị ban đầu được xác định bởi phần mềm, mô-đun và chủ đề cốt lõi, nhưng bạn có thể chỉnh sửa. Ví dụ bao gồm các nhãn cho các trường trong loại nội dung của bạn, văn bản tiêu đề trong chế độ xem, tên trang web của bạn và nội dung thư email tự động mà trang web của bạn gửi đi. Sau khi tạo văn bản cấu hình bằng ngôn ngữ mặc định của trang web, bạn có thể dịch nó sang các ngôn ngữ khác. Đối với cấu hình mặc định được cung cấp bởi phần mềm cốt lõi, mô-đun và chủ đề, bản dịch được bao gồm với các bản tải xuống bản dịch văn bản giao diện người dùng. Bạn cần cài đặt mô-đun dịch Cấu hình cốt lõi để dịch văn bản này.

Nội dung và tệp

Nếu trang web của bạn đa ngôn ngữ, bạn có thể định cấu hình các trường nội dung trên trang web của bạn để có thể dịch được. Sau khi tạo nội dung bằng một ngôn ngữ, bạn có thể dịch nội dung đó sang các ngôn ngữ khác. Các trường có thể chứa thông tin văn bản hoặc tệp được tải lên và đối với mỗi trường trên mỗi loại nội dung, bạn có thể định cấu hình nó để có thể dịch hoặc không thể dịch được. Bạn cần cài đặt mô-đun dịch nội dung cốt lõi để dịch văn bản này.

Thông tin gì sẽ vẫn còn bằng tiếng Anh trên trang web của tôi?

Ngay cả khi ngôn ngữ mặc định của trang web của bạn không phải là tiếng Anh, bạn vẫn sẽ thấy văn bản tiếng Anh trên các trang quản trị nhất định được sử dụng để quản lý cấu hình. Lý do là khi bạn chỉnh sửa cấu hình, bạn đang chỉnh sửa các giá trị cấu hình cơ bản, chưa được dịch; cấu hình dịch là một hoạt động riêng biệt. Ví dụ, nếu bạn truy cập vào trang quản trị Menus , bạn sẽ thấy tên menu bằng tiếng Anh (cho các menu đã được thiết lập khi bạn cài đặt trang web của bạn), và nếu bạn nhấp vào liên kết Edit menu , bạn sẽ chỉnh sửa tên tiếng Anh và mô tả menu. Để chỉnh sửa tên menu bằng một ngôn ngữ khác, bạn cần phải cài đặt mô-đun Dịch cấu hình cốt lõi và sử dụng liên kết Dịch để chỉnh sửa thông tin menu đã dịch.


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!