Drupal: 6.10. Chế độ xem và trình định dạng


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Kiến thức tiên quyết

Phần 6.1, “Thêm loại nội dung”

Chế độ xem là gì?

Cách một thực thể (chẳng hạn như nội dung, người dùng hoặc nhận xét) được hiển thị, phụ thuộc vào ngữ cảnh mà nó được hiển thị. Ngữ cảnh này được gọi là chế độ xem . Ví dụ về chế độ xem là:

  • một trang đầy đủ của nội dung với tất cả các giá trị trường
  • một đoạn giới thiệu nội dung có hình thu nhỏ và liên kết Đọc thêm
  • hồ sơ người dùng đầy đủ với ảnh chân dung có thể phóng to
  • hình đại diện người dùng có tên người dùng và liên kết đến hồ sơ

Mỗi chế độ xem có thể được cấu hình thông qua các trang quản trị. Để xem các tùy chọn cấu hình cho chế độ xem của loại nội dung Công thức, hãy điều hướng trong menu Quản lý quản trị đến Cấu trúc > Loại nội dung ( admin / structure / types ) và nhấp vào Quản lý hiển thị từ nút thả xuống. Trong mỗi chế độ xem, tất cả các trường có thể được ẩn hoặc hiển thị và nếu chúng được hiển thị, bạn có thể chọn và định cấu hình trình định dạng trường.

Trình định dạng trường là gì?

Trình định dạng trường là cài đặt để hiển thị các giá trị trường. Ví dụ: các trường văn bản dài có thể được hiển thị các trường tham chiếu được rút ngắn hoặc đầy đủ và các trường tham chiếu phân loại có thể được hiển thị dưới dạng văn bản thuần túy hoặc được liên kết với trang thuật ngữ phân loại. Tham khảo trang Quản lý hiển thịđể xem các trình định dạng trường cho các trường của loại nội dung Công thức.


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!