Drupal: 2.4. Khái niệm: Nội dung mô-đun


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Nội dung mô-đun là gì?

Do nội dung trang web của bạn được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, nên tạo nội dung mô-đun , nghĩa là các trang nhất định trên trang web của bạn, thay vì được chỉnh sửa thành toàn bộ trang, được tạo tự động từ các mục nội dung khác. Ví dụ, trong kịch bản trang web của nông dân, bạn có thể tạo các mục nội dung riêng cho công thức nấu ăn. Nếu các mục nội dung công thức có một trường theo dõi thành phần thì trang web của bạn có thể bao gồm một trang tổng hợp sẽ liệt kê công thức và cho phép khách truy cập tìm kiếm công thức chứa một số thành phần cụ thể mà họ đã mua trên thị trường.

Các phần nhỏ hơn của trang cũng có thể được tạo dưới dạng vật liệu tổng hợp. Ví dụ: các mục nội dung công thức có thể có một trường theo dõi nhà cung cấp nào đã gửi công thức (xem Phần 6.4, “Khái niệm: Trường tham chiếu” ), với chi tiết nhà cung cấp được chỉnh sửa trong các mục nội dung của nhà cung cấp riêng biệt. Điều này sẽ cho phép bạn thực hiện các thao tác sau trên trang web của mình:

  • Trên mỗi trang Công thức, có thể có một khu vực hiển thị một số thông tin về nhà cung cấp đã gửi công thức, chẳng hạn như tên và số gian hàng của thị trường.
  • Mỗi trang của nhà cung cấp có thể có một phần liệt kê các công thức mà họ đã gửi.

Ý tưởng chính là mỗi phần thông tin chỉ được chỉnh sửa ở một nơi. Khi thông tin nhà cung cấp được cập nhật, tất cả các trang công thức hiển thị thông tin nhà cung cấp sẽ tự động được cập nhật; khi một công thức được gửi bởi một nhà cung cấp, nó được tự động hiển thị trên trang của nhà cung cấp. Mô-đun Chế độ xem lõi là cách thông thường để sử dụng nội dung mô-đun để tạo các trang tổng hợp và các phần trang; xem Phần 9.1, “Khái niệm: Sử dụng chế độ xem” để biết thêm thông tin. Ngoài ra, chế độ xem rất hữu ích để xác định các cách khác nhau để hiển thị từng mục nội dung; xem Phần 6.10, “Khái niệm: Xem chế độ và định dạng” để biết thêm thông tin.


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!