Drupal: 2.6. Khái niệm: Luồng công việc biên tập


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Quy trình biên tập là gì?

Một công việc biên tập là quá trình tổ chức theo để tạo, xem xét, chỉnh sửa, và xuất bản nội dung. Nhiều người trong các vai trò khác nhau trong tổ chức có thể là một phần của quy trình. Ví dụ: người tạo nội dung có thể thu thập thông tin và viết nội dung; người chỉnh sửa có thể xem xét, chỉnh sửa, yêu cầu thay đổi và xuất bản nội dung khi nội dung đã sẵn sàng để được chia sẻ với khán giả. Sau này, các bản sửa đổi nội dung có thể trải qua một quá trình đơn giản cho những thay đổi nhỏ, hoặc một quá trình phức tạp hơn với các đánh giá cho những thay đổi lớn hơn.

Những công cụ nào có sẵn để quản lý luồng công việc?

Đã xuất bản / Trạng thái chưa xuất bản

Loại đối tượng mục Nội dung hỗ trợ đánh dấu từng mục nội dung là Đã xuất bản hoặc Chưa xuất bản. Quyền xem là riêng biệt đối với nội dung đã xuất bản và chưa được xuất bản; ví dụ: tất cả khách truy cập trang web có thể xem các mục nội dung được xuất bản, trong khi chỉ người sáng tạo nội dung và người chỉnh sửa mới có thể xem các mục nội dung chưa được xuất bản.

Theo dõi sửa đổi

Một số loại thực thể nội dung hỗ trợ theo dõi sửa đổi, có nghĩa là khi nội dung được sửa đổi, phần mềm lưu trữ các bản sửa đổi cũ hơn, để chúng có thể được so sánh hoặc hoàn nguyên.

Quy trình công việc

Mô-đun luồng công việc cốt lõi cho phép bạn xác định trạng thái luồng công việc và chuyển tiếp, ngoài việc chỉ xuất bản hoặc hủy xuất bản nội dung. Mô-đun Kiểm duyệt nội dung cốt lõi đồng hành cho phép bạn gán quyền và vai trò cho quá trình chuyển đổi quy trình làm việc. Cả hai có thể được sử dụng với cả hai loại đối tượng Content và Custom block.

Chặn vị trí

Thực thể Nội dung khối tùy chỉnh cho phép bạn tạo một khối tùy chỉnh và chỉnh sửa nó, nhưng chỉ làm cho nó hiển thị trên trang web khi nó đã sẵn sàng.


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!