Drupal: 5.4. Chỉnh sửa với Trình chỉnh sửa tại chỗ


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Mục tiêu

Sử dụng trình chỉnh sửa tại chỗ để thêm thông tin vào trang Giới thiệu mà không cần mở trang trình chỉnh sửa đầy đủ.

Điều kiện tiên quyết

Trang Giới thiệu bạn muốn chỉnh sửa phải tồn tại. Xem Phần 5.2, “Tạo một mục nội dung”.

Các bước

Điều hướng đến trang Giới thiệu để chỉnh sửa nội dung bằng trình chỉnh sửa tại chỗ. Nếu trang chưa được thêm vào menu điều hướng, bạn có thể tìm và mở trang bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Trong menu Quản lý quản trị, điều hướng đến Nội dung ( quản trị / nội dung ).
 2. Nếu mục nội dung bạn muốn chỉnh sửa được cập nhật hoặc tạo gần đây, mục này sẽ xuất hiện gần đầu danh sách nội dung trên trang đó. Nếu không, bạn có thể sử dụng Type , Title hoặc các bộ lọc khác để định vị mục nội dung.
 3. Tìm trang Giới thiệu và nhấp vào nó.

Khi nội dung bạn muốn chỉnh sửa đang được xem trong trình duyệt của bạn, hãy làm theo các bước sau để sử dụng trình chỉnh sửa nhanh:

 1. Tìm phần của trang hiển thị nội dung bạn muốn chỉnh sửa và bật chế độ chỉnh sửa nhanh bằng liên kết Chỉnh sửa ngữ cảnh nhanh (xem Phần 4.1, “Khái niệm: Tổng quan quản trị” để được hướng dẫn về cách truy cập liên kết theo ngữ cảnh). Bạn sẽ thấy mỗi trường có thể chỉnh sửa trên mục nội dung này được phác thảo bằng màu xanh lam; Ngoài ra, một hộp thoại lơ lửng sẽ xuất hiện.

  Chế độ chỉnh sửa nhanh

 2. Nhấp vào vùng Nội dung văn bản để bắt đầu chỉnh sửa. Trường Nội dung hỗ trợ trình chỉnh sửa văn bản đa dạng thức. Thanh công cụ chỉnh sửa sẽ được hiển thị trong hộp thoại di chuột.
 3. Thêm một số thông tin về thị trường thành phố. Một nút Save sẽ xuất hiện trong hộp thoại lơ lửng và đường viền trường sẽ thay đổi màu.

  Chế độ chỉnh sửa nhanh sau khi chỉnh sửa

 4. Nếu bạn hài lòng với các chỉnh sửa của mình, hãy nhấp vào Lưu trong hộp thoại di chuột. Nếu không, hãy nhấp vào "x" để hủy các chỉnh sửa của bạn và xác nhận. Dù bằng cách nào, chế độ chỉnh sửa nhanh sẽ bị tắt.

Mở rộng hiểu biết của bạn

Hãy thử sử dụng trình chỉnh sửa đầy đủ trên cùng một nội dung (xem Phần 5.3, “Chỉnh sửa mục nội dung”) và lưu ý rằng có nhiều thông tin hơn có thể chỉnh sửa không có sẵn trong trình chỉnh sửa nhanh.


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!