Độ tuổi từ 5 - 11: Game Development

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

NỘI DUNG CỦA KHÓA HỌC

Tên dự án Mô tả Các khái niệm được đề cập Thời lượng
Project 1: Chuyến tham quan toàn cảnh Dự án này giúp học viên hiểu được phương thức Lập trình Định hướng Đối tượng (Obect Oriented Programming - OOP). Giới thiệu về Scratch, Giới thiệu về Đối tượng, Đối tượng và Hình vẽ, Hình và Nền, Vị trí và Lướt. 2h
Project 2: Ban nhạc của tôi Dự án này cho phép học viên hiểu về lập trình hướng đối tượng bằng cách sử dụng khái niệm Đóng gói (Encapsulation) Nguyên tắc của OOP, Giới thiệu về đóng gói, tạo nhiều đối tượng, Tương tác giữa các đối tượng 2h
Project 3: Star Runner Dự án này giúp học viên hiểu được lập trình hướng đối tượng bằng cách sử dụng khái niệm Trừu tượng. Tóm tắt, Chủ đề được đề cập, Tiện ích mở rộng Bút 2h
Project 4: Bull's Eye Dự án này cho phép sinh viên hiểu được lập trình định hướng đối tượng bằng cách sử dụng khái niệm Kế thừa Kế thừa, phát hiện xung đột CloningColor 2h
Project 5: Cuộc đua toán học Dự án này cho phép học viên hiểu được lập trình theo hướng đối tượng bằng cách sử dụng các thuộc tính trò chơi Toán tử lôgic, Toán tử toán học, Lặp lại cho đến khi, Chờ cho đến khi 2h
Project 6: Pokemon Catcher Dự án này cho phép học viên học ứng dụng của lập trình theo định hướng đối tượng bằng trò chơi Pokemon Catcher Ứng dụng của OOP và sự kết hợp của tất cả các khái niệm trước đây. 2h
Project 7: Cá đói bụng Dự án này cho phép học viên tìm hiểu ứng dụng của lập trình hướng đối tượng bằng cách sử dụng Cảm biến video Ứng dụng OOP và kết hợp cảm biến video 2h
Project 8: Dino Jump Dự án này cho phép học viên tìm hiểu ứng dụng của lập trình hướng đối tượng bằng cách sử dụng khái niệm nền về cuộn Ứng dụng OOP và kết hợp nền cuộn. 2h

ĐỊNH HƯỚNG

Khóa học: Khám phá khoa học

THỜI LƯỢNG VÀ THỜI GIAN HỌC

  • Tổng số buổi học: 8 buổi (1 buổi học = 2h)
  • Các con có thể chọn học online hoặc offline các buổi: sáng (từ 8h), chiều (từ 14h) hoặc tối (từ 18h).

HỌC PHÍ

Học phí toàn khóa học: Liên hệ số hotline 0986.589.410 để được tư vấn cụ thể.
  • Khuyến khích:
    • Học viên sẽ được giảm 20%, 15% hoặc 10% học phí nếu con đạt được một trong các giải tương ứng là vàng, bạc, hoặc đồng của cuộc thi về robot, toán học, công nghệ, hoặc tiếng Anh.
    • Số buổi học của mỗi học viên có thể giảm xuống nếu học viên có thể tiếp thu nhanh. Ví dụ nếu khóa học có 9 buổi nhưng học viên chỉ mất 7 buổi đã học xong thì 2 buổi còn lại sẽ được xử lý bằng cách hoàn lại số tiền tương ứng hoặc giảm trực tiếp vào học phí của khóa học tiếp theo. Điều này được thực hiện là bởi V1Study luôn mong muốn tìm kiếm được những học viên có năng khiếu và tố chất về công nghệ.
(Bản quyền khóa học thuộc về V1Study.com. Cấm sao chép dưới mọi hình thức!)
» Tiếp: Khám phá khoa học
« Trước: App Development
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!