Độ tuổi từ 5 - 11: App Development


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

NỘI DUNG CỦA KHÓA HỌC

Tên dự án Mô tả Thời lượng
App 1: Đèn flash Dự án này yêu cầu học viên làm quen với khái niệm 'App Lab Interface' và làm quen với các khối 'User Interface' và 'Hàm - Function' trong App Lab. Khái niệm này được củng cố bằng cách tạo Ứng dụng "Đèn flash". 1h
App 2: Tên và Tuổi Dự án này yêu cầu học viên làm quen với khái niệm 'Kiểu dữ liệu', 'Biến' và 'vùng văn bản' trong App Lab. Khái niệm này được củng cố bằng cách tạo Ứng dụng "Tên và Tuổi". 1h
App 3: Trong tuần / Cuối tuần Dự án này yêu cầu học viên làm quen với khái niệm 'Điều khiển', 'Toán học', 'Biến số' và 'vùng văn bản'. Khái niệm này được củng cố bằng cách tạo Ứng dụng "Trong tuần / Cuối tuần". 1h
App 4: Máy tính Dự án này cho phép học viên hiểu khái niệm 'Thiết lập số' trong điều khiển giao diện người dùng, 'Toán học', 'Biến' và 'Hàm'. Khái niệm này được củng cố bằng cách tạo Ứng dụng "Máy tính". 1h
App 5: Dự án Frozen Dự án này cho phép học viên hiểu khái niệm 'Lập trình Rùa' trong App Lab. Khái niệm này được củng cố bằng cách tạo ra "Dự án Frozen". 1h
App 6: Dự án Snow Flakes Dự án này cho phép học viên hiểu khái niệm 'Vòng lặp While' trong App Lab. Khái niệm này được củng cố bởi Dự án "Snow Flakes". 1h
App 7: Dự án Đố cờ Dự án này giúp học viên hiểu khái niệm về 'Screen' và các thuộc tính của nó cũng như 'Function' và 'điều khiển giao diện người dùng' trong App Lab. Khái niệm này được củng cố bằng cách tạo Dự án "Đố cờ". 1h
App 8: Dự án Siêu anh hùng của tôi Dự án này yêu cầu học viên làm quen với khái niệm 'Các nút radio' trong App Lab. Khái niệm này được củng cố bằng cách tạo Dự án "Siêu anh hùng của tôi". 1h
App 9: Dự án Khóa số Dự án này cho phép học viên sửa đổi và hiểu các khái niệm về 'Điều khiển', 'toán học', 'hàm', 'Điều khiển giao diện người dùng' trong App Lab. Khái niệm này được củng cố bằng cách tạo Dự án "Khóa số". 1h
App 10: Dự án Thư viện Dự án này cho phép học viên sửa đổi và hiểu khái niệm về 'thanh trượt', 'điều khiển' trong App Lab. Khái niệm này được củng cố bằng cách tạo Dự án "Thư viện". 1h
App 11: Phiêu lưu Micrecraft Dự án này yêu cầu học viên làm quen với khái niệm 'Vòng lặp' và nhấn mạnh hơn vào loại vòng lặp 'Repeat Until' trong App Lab. Khái niệm này được củng cố bằng cách tạo Dự án "Phiêu lưu Minecraft". 1h
App 12: Clicker and Flicker Game part-1 Dự án này cho phép học viên sử dụng 'Nhãn', 'Nhập văn bản', 'Nút' trong App Lab. Khái niệm này được củng cố bằng cách tạo ra "Trò chơi nhấp chuột và nhấp nháy - phần 1". 1h
App 13: Clicker and Flicker Game part-2 Dự án này cho phép sinh viên làm việc trên các khối 'Nhãn', 'Nhập văn bản', 'Nút', 'Hàm', 'Điều khiển' trong App Lab.  Khái niệm này được củng cố bằng cách tạo ra "Trò chơi nhấp chuột và nhấp nháy - phần 2". 1h
App 14: Bird Quiz Dự án này cho phép học viên hiểu khái niệm 'Điều hướng màn hình' theo điều kiện cho sẵn trong App Lab. Khái niệm này được củng cố bằng cách tạo Ứng dụng "Bird Quiz". 1h
App 15: Ứng dụng phiên dịch Dự án này giúp học viên hiểu chi tiết khái niệm câu lệnh 'If - else', 'Biến' và cách sử dụng khối 'Gettext' trong App Lab. 1h
App 16: Play Tag Dự án này cho phép học viên hiểu khái niệm tạo màn hình và sử dụng các khối Hàm, toán học và Điều khiển giao diện người dùng trong App Lab. Khái niệm này được củng cố bằng cách tạo Ứng dụng Play Tag. 1h
App 17: Trò chơi mê cung Dự án này cho phép học viên hiểu cách thức tải ảnh lên màn hình và tùy chọn di chuyển chuột trong App Lab. 1h
App 18: Vẽ hình Dự án này cho phép học viên hiểu khái niệm về các khối 'Tạo hàm' và 'Rùa' trong App Lab. Khái niệm này được củng cố bằng cách tạo Dự án "Vẽ hình". 1h
App 19: Oẳn tù tì Dự án này cho phép học viên hiểu khái niệm về các hàm, các khối Biến, If Else một cách chi tiết. Khái niệm này càng được củng cố bằng cách tạo ra trò chơi "Oẳn tù tì". 1h
App 20: Rock Paper Scissors với máy tính Dự án này cho phép học viên hiểu khái niệm 'Gỡ lỗi'. Khái niệm này càng được củng cố bằng cách gỡ lỗi một số dự án cụ thể. 1h
App 21: Dropdown Dự án này giúp học viên hiểu được khái niệm về 'Dropdown'. Khái niệm này càng được củng cố bằng cách sử dụng Dropdown và tạo một vài dự án. 1h
App 22: Ứng dụng cho thuê Dự án này cho phép học viên hiểu khái niệm 'Toán tử lôgic'. Khái niệm này càng được củng cố bằng cách tạo ra một Ứng dụng thú vị có tên là "Ứng dụng cho thuê". 1h
App 23: Các mẫu sử dụng For Loops Dự án này cho phép học viên hiểu khái niệm về 'Vòng lặp For'. Khái niệm này càng được củng cố bằng cách giải các câu đố và tạo các chương trình nhỏ bằng cách sử dụng 'Vòng lặp For'. 1h
App 24: Ứng dụng chấm Dự án này cho phép học viên hiểu khái niệm 'Ứng dụng của các vòng lặp'. Khái niệm này càng được củng cố bằng cách tạo ra một Ứng dụng có tên là "Ứng dụng chấm" và giải một số câu đố thú vị. 1h
App 25: Câu đố số sử dụng Mảng Dự án này giới thiệu cho học viên khái niệm về 'Mảng'. Khái niệm này càng được củng cố bằng cách giải một số câu đố Số bằng các phép toán Mảng. 1h
App 26: Màn hình ngẫu nhiên Dự án này cho phép học viên hiểu khái niệm 'Ứng dụng của mảng'. Khái niệm này càng được củng cố bằng cách tạo ra "Ứng dụng màn hình ngẫu nhiên" bằng Ứng dụng của mảng. 1h
App 27: Bản ghi dữ liệu của tôi Dự án này giới thiệu cho học viên hiểu khái niệm về 'Cơ sở dữ liệu'. Khái niệm này càng được củng cố bằng cách tạo ra một chương trình để lưu trữ dữ liệu. 1h
App 28: Món ăn yêu thích của tôi Dự án này cho phép học viên hiểu khái niệm 'Trình quản lý dữ liệu'. Khái niệm này càng được củng cố bằng cách tạo ra một chương trình có tên "Món ăn yêu thích của tôi". 1h
App 29: Phiếu báo cáo Phần 1 Dự án này cho phép học viên hiểu khái niệm 'Đọc và cập nhật' bằng cách sử dụng Cơ sở dữ liệu. Khái niệm này càng được củng cố bằng cách tạo ra một chương trình có tên "Phiếu báo cáo-1". 1h
App 30: Phiếu báo cáo Phần 2 Dự án này cho phép học viên hiểu khái niệm về trình quản lý dữ liệu bằng cách tạo và xóa các bản ghi. Khái niệm này càng được củng cố bằng cách tạo ra một chương trình có tên là "Phiếu báo cáo-2". 1h

ĐỊNH HƯỚNG

Khóa học: Phát triển trò chơi

THỜI LƯỢNG VÀ THỜI GIAN HỌC

  • Tổng số buổi học: 30 buổi (1 buổi học = 1h)
  • Các con có thể chọn học online hoặc offline các buổi: sáng (từ 8h), chiều (từ 14h) hoặc tối (từ 18h).

HỌC PHÍ

Học phí toàn khóa học: Liên hệ số hotline 0986.589.410 để được tư vấn cụ thể.
  • Khuyến khích:
    • Học viên sẽ được giảm 20%, 15% hoặc 10% học phí nếu con đạt được một trong các giải tương ứng là vàng, bạc, hoặc đồng của cuộc thi về robot, toán học, công nghệ, hoặc tiếng Anh.
    • Số buổi học của mỗi học viên có thể giảm xuống nếu học viên có thể tiếp thu nhanh. Ví dụ nếu khóa học có 9 buổi nhưng học viên chỉ mất 7 buổi đã học xong thì 2 buổi còn lại sẽ được xử lý bằng cách hoàn lại số tiền tương ứng hoặc giảm trực tiếp vào học phí của khóa học tiếp theo. Điều này được thực hiện là bởi V1Study luôn mong muốn tìm kiếm được những học viên có năng khiếu và tố chất về công nghệ.
(Bản quyền khóa học thuộc về V1Study.com. Cấm sao chép dưới mọi hình thức!)
» Tiếp: Game Development
« Trước: Lập trình cơ bản
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!