Lập trình C: Giải phương trình bậc 1


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Video hướng dẫn:

Hướng dẫn chi tiết:

Phương trình bậc 1 (bậc nhất) là phương trình có dạng: ax + b = 0

Sau đây là một giải thuật cho phương trình bậc nhất:

+ Nhập vào các hệ số a và b

+ Nếu a==0:

- Nếu b==0 => Vô số nghiệm (hay vô định)

- Nếu b!=0 => Vô nghiệm

+ Nếu a!=0:

Phương trình có nghiệm là x = -b/a

Sau đây là đoạn code demo:

#include<stdio.h>

main(){

 float a,b;
 printf("\nNhap he so a: ");
 scanf("%f",&a);
 printf("\nNhap he so b: ");
 scanf("%f",&b);
 if(a==0){   //nếu a==0 thì
  if(b==0){  //nếu b==0 thì
   printf("\nPhuong trinh vo so nghiem");
  }else{    //nếu không thì (nếu b!=0 thì)
   printf("\nPhuong trinh vo nghiem");
  }
 }else{     //nếu không thì (nếu a!=0 thì)
  printf("\nPhuong trinh co nghiem x=%g",-b/a);
 }

 return 0;
}

Tham khảo:

1. Khóa học lập trình C/C++ dành cho các bạn từ 12-17 tuổi

2. Khóa học lập trình C/C++ dành cho các bạn từ 18 tuổi 


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!