Lập trình C: Kiểm tra số nguyên


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

1. Video hướng dẫn:

2. Bài viết hướng dẫn:

#include<stdio.h>

main(){

 ///Hãy nhp vào mt s N bt k và kim tra xem N
 ///có phi là s nguyên hay không?
 ///S nguyên là s có phn thc = 0, vy suy ra
 ///nếu N-(int)N == 0 => N là s nguyên
 float N;
 printf("\nMoi ban nhap mot so bat ky: ");
 scanf("%f",&N);
 if(N==(int)N){
  printf("\n%g la so nguyen",N);
 }else{
  printf("\n%g khong phai la so nguyen",N);
 }

 return 0;
}

Bài viết này được đóng góp bởi LongDT. Nếu bạn thích V1Study và muốn đóng góp, bạn gửi bài viết về địa chỉ [email protected] hoặc gửi vào Zalo 0986.589.410. Bài viết của bạn sẽ xuất hiện sau khi được duyệt và bạn có thể trợ giúp những người học khác.
« Prev
Next »
Copied !!!