Lập trình C: Kiểm tra một số có phải số nguyên hay không


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Bài toán:

Hãy nhập vào một số bất kỳ và xác định xem số đó có phải số nguyên hay không?

Video tham khảo:

Code tham khảo:

Phân tích: Số nguyên là số không có phần thập phân hay nói cách khác phần thập phân của nó bằng không. Từ đó suy ra nếu một số nào đó mà phần nguyên của nó bằng chính nó thì số đó là số nguyên. Trong lập trình để lấy phần nguyên của một số ta chỉ cần ép kiểu của số đó sang kiểu dữ liệu int.

#include<stdio.h>

main(){

 ///Hãy nhp vào mt s N bt k và kim tra xem N
 ///có phi là s nguyên hay không?
 ///S nguyên là s có phn thc = 0, vy suy ra
 ///nếu N-(int)N == 0 => N là s nguyên.
 float N;
 printf("\nMoi ban nhap mot so bat ky: ");
 scanf("%f",&N);
 if(N==(int)N){
  printf("\n%g la so nguyen",N);
 }else{
  printf("\n%g khong phai la so nguyen",N);
 }

 return 0;
}

Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!