Lập trình C: Phím tắt BorlandC


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

+ Nếu máy tính của bạn cài đặt hệ điều hành 32bit  Dùng BorlandC V3.1

+ Nếu máy tính cài đặt hệ điều hành 64bit  Dùng BorlandC V5.02 trở lên

+ F3  Open

+ F2  Save

+ F1  Mở cửa sổ trợ giúp Help

+ Clrt + F1  Mở cửa sổ trợ giúp cho hàm, kiểu dữ liệu,… nơi con nháy đang ở đó

+ Alt + X  Thoát khỏi C

+ Shift + Home  Bôi đen từ cuối câu lệnh lên đầu câu lệnh

+ Shift + End  Bôi đen từ đầu câu lệnh xuống cuối câu lệnh

+ Shift + ←↑↓→ --> Bôi đen các ký tự bắt đầu từ con nháy sang trái, lên trên, xuống dưới, hoặc sang phải

+ Ctrl + Insert  Copy đoạn lệnh bôi đen

+ Shift + Delete  Cắt đoạn lệnh bôi đen

+ Shift + Insert  Dán đoạn lệnh đã cắt hoặc copy

+ Alt + Backspace  Undo (quay lại thao tác trước)

+ Shift + Alt + Backspace  Redo (quay lại thao tác sau)

+ Alt + F9  Biên dịch chương trình C

+ F9  Make

+ Ctlr + F9  Thực thi (Execute) chương trình C

+ ESC  Tắt hộp thoại

+ Ctrl + F1  Mở hộp thoại hiển thị tất cả các danh mục mà BorlandC hỗ trợ (hàm, hằng, ...)

+ Ctrl + F1 + đặt con nháy chuột tại vị trí tên của thư viện nào  Mở hộp thoại hiển thị các hàm và hằng thuộc thư viện đó

+ Ctrl + F1 + đặt con nháy chuột tại vị trí tên của hàm nào  Mở hộp thoại hiển thị thư viện chứa hàm đó.


Bài viết này được đóng góp bởi LongDT. Nếu bạn thích V1Study và muốn đóng góp, bạn gửi bài viết về địa chỉ [email protected] hoặc gửi vào Zalo 0986.589.410. Bài viết của bạn sẽ xuất hiện sau khi được duyệt và bạn có thể trợ giúp những người học khác.
« Prev
Next »
Copied !!!