Lập trình C: Quy tắc đặt tên


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Việc đặt tên cho biến, cho hằng hay cho hàm trong ngôn ngữ lập trình C cần phải tuân thủ những quy tắc sau đây:

+ Tên không được có ký số ở đầu. Ví dụ, 1st, 3ab, ... là sai.

+ Tên không được có dấu cách (space). Ví dụ, a b, he so a, he so b, ... là sai.

+ Tên không được chứa các phép toán (toán tử). Ví dụ, a*b, a+b, a.b, ... là sai.

+ Tên không được chứa các ký tự đặc biệt như: @, #, $, ...

+ Tên không được trùng với từ khoá.

+ Hai biến bất kỳ nào đó nằm trong một hàm không được có cùng tên.

+ Hai biến bất kỳ nào đó nằm ngoài các hàm không được có cùng tên.

+ Tên biến không được trùng với tên hằng.

+ Có thể đặt tên biến hay tên hằng có cùng tên với tên hàm chứa nó, nhưng không nên làm điều này.


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!