Lập trình C: Hàm hoán vị 2 số không cần dùng con trỏ


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Video hướng dẫn:

Sourcecode:

///Bài toán: Hãy xây dựng hàm hoán vị 2 số nhưng không
///được dùng phương pháp con trỏ (pointer).

#include<stdio.h>
void swap(int a,int b){
  float trungGian;
  trungGian=*(float*)a;
  *(float*)a=*(float*)b;
  *(float*)b=trungGian;
}
main(){
  float a=5,b=10;
  printf("\nBan dau, a=%g, b=%g",a,b);
  swap(&a,&b);
  printf("\nSau khi swap, a=%g, b=%g",a,b);
  return 0;
}

Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!