Lập trình C: Cách lấy kích thước mảng


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Để lấy kích thước mảng, ta làm như sau:

float arr[] = {3,1,2,4,6,5,9,7,8};

int n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]); //Lấy kích thước mảng

 


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!