Lập trình C: Phép toán So sánh


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Phép toán so sánh (Comparison) hay còn gọi là phép toán điều kiện hay phép toán quan hệ dùng để so sánh như biểu thức với biểu thức, biến với biến, biểu thức với biến, biến với hằng hoặc biểu thức với hằng.

Dưới đây là danh sách các phép so sánh:

Phép toán Ý nghĩa so sánh
> lớn hơn
>= lớn hơn hoặc bằng
< nhỏ hơn
<= nhỏ hơn hoặc bằng
== so sánh bằng
!= so sánh không bằng (khác)

Nếu phép so sánh là sai thì trả về kết quả là 0.

Nếu phép so sánh là đúng thì trả về kết quả là 1.

Ví dụ:

printf("%d", 5>6); //sẽ in ra: 0 vì phép so sánh là sai (5 không thể lớn hơn 6)
printf("%d", 6>5); //sẽ in ra: 1 vì phép so sánh là đúng (6 đương nhiên lớn hơn 5)

Bài viết này được đóng góp bởi LongDT. Nếu bạn thích V1Study và muốn đóng góp, bạn gửi bài viết về địa chỉ [email protected] hoặc gửi vào Zalo 0986.589.410. Bài viết của bạn sẽ xuất hiện sau khi được duyệt và bạn có thể trợ giúp những người học khác.
« Prev
Next »
Copied !!!