Lập trình C: Nguyên âm hay Phụ âm


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

 

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
 
void main()
{
  char ch;
  clrscr();
  printf("\nNhap vao mot ky tu (A-Z hoac a-z): ");
  scanf("%c",&ch);
  if(ch<'A' || ch>'z'){
    printf("\nKy tu nhap vao khong nam trong bang chu cai tieng Anh!");
  }
  else{
    switch(ch){
      case 'a':
      case 'A':
      case 'e':
      case 'E':
      case 'i':
      case 'I':
      case 'o':
      case 'O':
      case 'u':
      case 'U':
        printf("\n'%c' la nguyen am!",ch);
        break;
      default:
        printf("\n'%c' la phu am!",ch);
    }
  }
  getch();
}

Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!