English: Nguồn học tiếng Anh hay

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
- Luyện chép chính tả online: www.listen-and-write.com
- Luyện nói online: www.talkenglish.com
- Luyện đọc hiểu online: www.eslfast.com
- Luyện nghe online: www.esl-lounge.com
- Tra từ điển online: http://dictionary.cambridge.org/
- Luyện chép chính tả còn 1 nguồn khác cũng rất tuyệt đây bác ạ: http://www.dictationsonline.com/
- Từ điển hình ảnh (visual dictionary) online "đỉnh" nhất: http://www.visualdictionaryonline.com/
- Công cụ Text-to-Speech đỉnh nhất: https://www.naturalreaders.com/online/
- Công cụ phiên âm (transcription) cho cả câu rất "cool": https://tophonetics.com/
» Tiếp: Cấu trúc của một bài thuyết trình bằng tiếng Anh
« Trước: Quy tắc đánh dấu trọng âm
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Copied !!!