Từ 18 tuổi: Lập trình Python


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất
Lập trình Python

I. MỤC TIÊU/SẢN PHẨM

 • Biết cách xây dựng giải thuật cho một bài toán cụ thể. Sản phẩm: bản thiết kế giải thuật xác định tính chẵn lẻ, âm dương, chính phương
 • Hiểu và biết cách sử dụng biến, hằng, kiểu dữ liệu. Sản phẩm: Phần mềm hiển thị số
 • Nắm được các loại phép toán phổ biến trong Python. Sản phẩm: Phần mềm tách ký số
 • Biết cách nhập liệu, hiển thị dữ liệu. Sản phẩm: Phần mềm quản lý thông tin người dùng
 • Nắm được các loại điều kiện if-else. Sản phẩm: Phần mềm xác định tính chẵn lẻ, âm dương, chính phương, đặc biệt; Phần mềm xác định nguyên âm và phụ âm, và phần mềm xác định ngày trong tháng
 • Nắm được các loại vòng lặp trong Python. Sản phẩm: Phần mềm quản lý dạng Menu chọn.
 • Nắm được kiến thức về List. Sản phẩm: Phần mềm với các chức năng tìm kiếm dữ liệu trong List.
 • Nắm được giải thuật sắp xếp trong List. Sản phẩm: Phần mềm với các chức năng sắp xếp tăng giảm trong List.
 • Nắm được kiến thức và các thao tác với chuỗi. Sản phẩm: Phần mềm với các thao tác tìm kiếm và sắp xếp chuỗi
 • Thuật toán mã hóa trong Python. Sản phẩm: Phần mềm mã hóa và giải mã chuỗi ký tự
 • Đặc biệt nắm thật vững kiến thức về hàm, là điều kiện để học sang Python level 3. Sản phẩm: Xây dựng phần mềm giải phương trình bậc 2 bằng cách phân chia thành các hàm với các chức năng riêng biệt
 • Thư viện trong Python
 • Lập trình đồ họa với thư viện turtle
 • Dictionary trong Python.
 • Nắm được các kiến thức về lớp và các thành phần của lớp
 • Hiểu ý nghĩa và biết cách xây dựng hàm tạo
 • Biệt lệ trong Python
 • Nắm vững kỹ thuật thừa kế, vì đây là điểm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng
 • Các khái niệm trừu tượng, đa hình.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA KHÓA HỌC

 • Giới thiệu về Java
 • Giải thuật
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Phép toán và độ ưu tiên
 • Nhập và xuất trong Python
 • Điều kiện
 • Vòng lặp
 • Project cuối khóa
  • Phần mềm quản lý chương trình dạng Menu chọn nâng cao.
 • List và tầm quan trọng
 • Tìm kiếm với List
 • Sắp xếp với List
 • Chuỗi
 • Mảng chuỗi
 • Thuật toán mã hóa
 • Hàm (Function)
 • Dùng hàm để xây dựng phần mềm
 • Thư viện trong Python
 • Lập trình đồ họa với thư viện turtle
 • Dictionary trong Python
 • Project cuối khóa
  • Thiết kế phần mềm quản lý dữ liệu dạng mảng theo hướng xây dựng thành các hàm.
 • Lớp và đối tượng
 • Cú pháp định nghĩa lớp
 • Thuộc tính
 • Phương thức
 • Kế thừa
 • Đa kế thừa
 • Biến riêng
 • Biệt lệ cũng là lớp
 • Bộ lặp
 • Bộ tạo
 • Biểu thức bộ tạo
 • Project cuối khóa
  • Phần mềm quản lý điểm của học sinh.

III. THỜI LƯỢNG VÀ THỜI GIAN HỌC

 • Tổng số buổi học: 15 buổi
 • Các con có thể chọn học các buổi: sáng (từ 8h), chiều (từ 14h) hoặc tối (từ 18h).

IV. HỌC PHÍ

Học phí toàn khóa học: Liên hệ số hotline 0986.589.410 để được tư vấn cụ thể.
 • Được học thử miễn phí 1 buổi
 • Đăng ký nhóm học: Giảm 15% học phí/học viên
 • Hình thức học áp dụng: Offline hoặc Online
(Bản quyền khóa học thuộc về V1Study.com. Cấm sao chép dưới mọi hình thức!)
« Prev
Next »
Copied !!!