Từ 18 tuổi: JAVA CORE


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
JAVA CORE

MỤC TIÊU/SẢN PHẨM

 • Biết cách xây dựng giải thuật cho một bài toán cụ thể. Sản phẩm: bản thiết kế giải thuật xác định tính chẵn lẻ, âm dương, chính phương
 • Hiểu và biết cách sử dụng biến, hằng, kiểu dữ liệu. Sản phẩm: Phần mềm hiển thị số
 • Nắm được các loại phép toán phổ biến trong Java. Sản phẩm: Phần mềm tách ký số
 • Biết cách nhập liệu, hiển thị dữ liệu. Sản phẩm: Phần mềm quản lý thông tin người dùng
 • Nắm được các loại điều kiện if-else, switch-case. Sản phẩm: Phần mềm xác định tính chẵn lẻ, âm dương, chính phương, đặc biệt; Phần mềm xác định nguyên âm và phụ âm, và phần mềm xác định ngày trong tháng
 • Nắm được các loại vòng lặp trong Java. Sản phẩm: Phần mềm quản lý dạng Menu chọn.
 • Nắm được kiến thức về mảng 1 chiều. Sản phẩm: Phần mềm với các chức năng tìm kiếm dữ liệu trong mảng.
 • Nắm được giải thuật sắp xếp trong mảng 1 chiều. Sản phẩm: Phần mềm với các chức năng sắp xếp tăng giảm trong mảng 1 chiều
 • Nắm được kiến thức và các thao tác với chuỗi. Sản phẩm: Phần mềm với các thao tác tìm kiếm và sắp xếp chuỗi
 • Nắm được cách thức sử dụng mảng 2 chiều. Sản phẩm: Phần mềm với các thao tác tìm kiếm và sắp xếp trong mảng 2 chiều
 • Đặc biệt nắm thật vững kiến thức về hàm, là điều kiện để học sang Java cấp độ III. Sản phẩm: Xây dựng phần mềm giải phương trình bậc 2 bằng cách phân chia thành các hàm với các chức năng riêng biệt theo phương pháp truyền tham trị.
  Xây dựng phần mềm giải phương trình bậc 2 bằng cách phân chia thành các hàm với các chức năng riêng biệt theo phương pháp truyền tham biến
 • Nắm được các kiến thức về lớp và các thành phần của lớp
 • Hiểu ý nghĩa và biết cách xây dựng hàm tạo
 • Nắm được ý nghĩa của các từ khóa trong lập trình hướng đối tượng gồm this, static, super
 • Nắm vững kỹ thuật thừa kế, vì đây là điểm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng
 • Nắm được các kỹ thuật về trừu tượng và interface.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA KHÓA HỌC

 • Giới thiệu về Java
 • Giải thuật
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Phép toán và độ ưu tiên
 • Nhập và xuất trong Java
 • Điều kiện
 • Vòng lặp
 • Project 1
  • Phần mềm quản lý chương trình dạng Menu chọn nâng cao
 • Mảng 1 chiều và tầm quan trọng
 • Tìm kiếm với mảng 1 chiều
 • Sắp xếp với mảng 1 chiều
 • Chuỗi
 • Mảng chuỗi
 • Mảng 2 chiều
 • Hàm (Function)
 • Dùng hàm để xây dựng phần mềm
 • Project 2
  • Thiết kế phần mềm quản lý dữ liệu dạng mảng theo hướng xây dựng thành các hàm
 • Lớp và đối tượng
 • Hàm tạo
 • Từ khóa this, static, super
 • Thừa kế, đa hình, đóng gói
 • Trừu tượng và Interface.
 • Project 3
  • Phần mềm quản lý tài khoản ngân hàng.

THỜI LƯỢNG VÀ THỜI GIAN HỌC

 • Tổng số buổi học: 15 buổi
 • Bạn có thể chọn học các buổi: sáng (từ 8h), chiều (từ 14h) hoặc tối (từ 18h).

HỌC PHÍ

Học phí toàn khóa học: Liên hệ số hotline 0986.589.410 để được tư vấn cụ thể.
(Bản quyền khóa học thuộc về V1Study.com. Cấm sao chép dưới mọi hình thức!)
» Tiếp: Lập trình Android
« Trước: Học lập trình C qua video
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!