Từ 18 tuổi: Lập trình Node.js

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Lập trình Node.js

I. Giới thiệu Node.js

Node.js là một hệ thống phần mềm được thiết kế để viết các ứng dụng internet có khả năng mở rộng, đặc biệt là máy chủ web. Chương trình được viết bằng JavaScript, sử dụng kỹ thuật điều khiển theo sự kiện, nhập/xuất không đồng bộ để giảm thiểu chi phí và tối đa hóa khả năng mở rộng. Node.js bao gồm có V8 JavaScript engine của Google, libUV, và vài thư viện khác.

Node.js được tạo bởi Ryan Dahl từ năm 2009, và phát triển dưới sự bảo trợ của Joyent.

Mục tiêu ban đầu của Dahl là làm cho trang web có khả năng push như trong một số ứng dụng web như Gmail. Sau khi thử với vài ngôn ngữ Dahl chọn Javascript vì một API Nhập/Xuất không đầy đủ. Điều này cho phép anh có thể định nghĩa một quy ước Nhập/Xuất điểu khiển theo sự kiện, non-blocking.

Vài môi trường tương tự được viết trong các ngôn ngữ khác bao gồm Twisted cho Python, Perl Object Environment cho Perl, libevent cho C và EventMachine cho Ruby. Khác với hầu hết các chương trình Javascript, Node.js không chạy trên trình duyệt mà chạy trên Server. Node.js sử dụng nhiều chi tiết kỹ thuật của CommonJS. Nó cung cấp một môi trường REPL cho kiểm thử tương tác.

I. Nội dung chính của khóa học

 • ECMAScript 6
  • Biến
  • Phép toán
  • Điều kiện
  • Vòng lặp
  • Hàm
  • Hàm Arrow
  • Hàm Generator
  • Hàm Lambda
  • Mảng
  • Các đối tượng phổ biến
  • Promise
  • Module
  • Debugging
  • Browser
 • Node.js Core
  • Giới thiệu Node.js
  • Module
  • HTTP Module
  • URL Module
  • File System
  • NPM
  • Event
  • Upload file
  • Email
 • MySQL
  • Create
  • Insert
  • Select
  • Join
  • Where
  • Order by
  • Update
  • Delete
 • MongoDB
  • Create
  • Insert
  • Join
  • Find
  • Sort
  • Delete
  • Query
  • Update
  • Limit
 • Project: website bán hàng với framework Arrowjs.io.

III. Thời lượng và thời gian học

 • Tổng số buổi học: 20 buổi
 • Học viên có thể chọn học các buổi: sáng (từ 8h), chiều (từ 14h) hoặc tối (từ 18h).

IV. Học phí

Học phí toàn khóa học: Liên hệ số hotline 0986.589.410 để được tư vấn cụ thể.
(Bản quyền khóa học thuộc về V1Study.com. Cấm sao chép dưới mọi hình thức!)
» Tiếp: Lập trình 2D & 3D với Engine game Unity
« Trước: Lập trình Python
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!