Từ 18 tuổi: Lập trình 2D & 3D với Engine game Unity


GIỚI THIỆU

Unity hiện đang là framework được nhiều Game Studio trên toàn thế giới sử dụng. Được xây dựng bởi đội ngũ Unity Technologies. Một trong những đặc điểm làm cho Unity được bình chọn là nền tảng Game Engine tốt nhất hiện nay là:

- Lập trình bằng C#, là ngôn ngữ rất thân thuộc với lập trình viên.

- Hỗ trợ đang nền tảng: Chỉ cần viết code 1 lần, và game của chúng ta sẽ chạy được trên cả iOS, Android, ... và thậm chí là cả trên trình duyệt web

- Unity có bộ công cụ hỗ trợ trong Engine Game cực mạnh như Graphic Rendering (DirectX, OpenGL), physic (NVIDIA PhysX), audio (OpenAL) giúp quá trình phát triển game trở nên nhanh và đơn giản hơn.

- Kho thư viện Asset Store khổng lồ miễn phí lẫn có phí do cộng đồng cả thế giới cung cấp, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn để tạo ra những game cực chất.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn tất khóa học, học viên sẽ:

- Tự lập trình được game 2D & 3D chạy trên các nền tảng iOS, Android và trình duyệt web

- Tự xây dựng hệ thống game 2D để kiếm tiền với quảng cáo AdMob

- Nếu chăm chỉ luyện tập, có thể lập nhóm/team & Studio làm Game.

- Đặc biệt, học viên sẽ nắm được kỹ thuật tự xây dựng các nhân vật, kỹ thuật tạo chuyển động 3D theo như ý của mình mà không cần bất kì một thư viện hỗ trợ nào.

- Tự mình xây dựng được thể loại game 3D online thời gian thực nhiều người chơi.

BẰNG CẤP - CHỨNG NHẬN

Tham dự từ 80% số buổi học và hoàn thành đồ án (project) cuối khóa, học viên sẽ được cấp Chứng Nhận Hoàn Thành Khóa Học của Học viện Đào tạo và Công nghệ V1Study.

THỜI GIAN & HỌC PHÍ

Thời lượng: 75 buổi, 1 buổi 2 tiếng

Học phí: 300.000đ / 1 buổi / 2h

NỘI DUNG KHÓA HỌC

UNITY 2D

Learning Interface

 1. The Project Window
 2. The Scene View
 3. The Hierarchy Window
 4. The Inspector Window
 5. The Toolbar

Sprites

 1. Sprite Creator
 2. Sprite Editor
 3. Sprite Packer

2D Physics Reference

 1. Circle Collider 2D
 2. Box Collider 2D
 3. Polygon Collider 2D
 4. Edge Collider 2D
 5. Physics Material 2D

Scripting

 1. Creating and Using Scripts
 2. Variables and the Inspector
 3. Controlling GameObjects Using Components
 4. Event Function
 5. Time and Framerate Management
 6. Creating and Destroying GameObjects
 7. Coroutines
 8. Special Folders and Script Compilation Order
 9. Namespaces
 10. Attributes
 11. Execution Order of Event Function
 12. Understanding Automatic Memory Management
 13. Platform Dependent Compilation
 14. Generic Functions
 15. Scripting Restrictions
 16. Script Serialization
 17. UnityEvents
 18. What is a Null Reference Exception
 19. Importand Classes
 20. Scripting Tools
 21. Console Window
 22. MonoDevelop
 23. Event System
 24. Supported Events

Audio

 1. Auido Overview
 2. Audio Files
 3. Audio Source
 4. Audio Clip

Animation

 1. Animation System Overview
 2. Animator Controller
 3. Animation Transitions

UI

 1. Canvas
 2. Basic Layout
 3. Visual Components
 4. Interaction Components
 5. UI Reference
 6. Rect Transform
 7. Canvas Components
 8. Canvas
 9. Canvas Scaler
 10. Canvas Group
 11. Canvas Renderer
 12. Text
 13. Image
 14. Raw Image
 15. Button
 16. Slider
 17. Input Field

Practice

 1. Catch fruit

 2. Jumping dragon

UNITY 3D

Learning Interface

 1. The Project Window
 2. The Scene View
 3. The Hierarchy Window
 4. The Inspector Window
 5. The Toolbar

Light

 1. Lighting Overview
 2. Using Lights
 3. Cookies
 4. Shadows
 5. Directional Light Shadows
 6. Lens Flare

Materials, Shaders & Textures

3D Objects

 1. Cube
 2. Sphere
 3. Capsule
 4. Cylinder
 5. Plane
 6. Quad

Asset Workflow

 1. Importing Assets
 2. Import Settings
 3. Importing from the Asset Store
 4. Asset Packages
 5. Standard Assets

Terrian Engine

 1. Creating and Editing Terrains
 2. Height Tools
 3. Texture
 4. Tree
 5. Grass and Other Details
 6. Wind Zones
 7. Terrain Settings

Tree Editor

 1. Building Your First Tree
 2. Tree Basics
 3. Branch Group Properties
 4. Leaf Group Properties
 5. Tree – Wind Zones

Particle Systems

 1. Particle Systems Overview
 2. Using Particle Systems in Unity

3D Physics Reference

 1. Box Collider
 2. Capsule Collider
 3. Character Collider
 4. Mesh Collider
 5. Rigidbody
 6. Sphere Collider
 7. Wheel Collider
 8. Terrain Collider
 9. Physic Material

Navagation And Pathfinding

 1. Navigation System in Unity
 2. Building a NavMesh
 3. NavMesh Agent
 4. Creating a NavMesh Agent

Practice

 1. Zig Zag Runner

 2. FPS Shooter Zombie

 3. Tank Multiplayer Shooter

EXPORTING PLATFORM-SPECIFIC

Android

 1. Download and install Java Development Kit
 2. Setting Environment Variables
 3. Download and install SDK
 4. Android Player Settings

SUBMITTING STORE

Google Play Store

 1. Create a keystore

BLENDER

Blender 3D Interface

 1. Download and learning Interface
 2. Manipulation with windows
 3. 3D window view
 4. Visual Controller
 5. Simple Objects
 6. Select Object in Object Mode
 7. Object Transformation Tools
 8. Open and Save File

Coordinate And Work With Object In The Axes

 1. Coordinate in 3D View
 2. Change View Mode Persp/Othor
 3. Setting up numpad
 4. Viewport Shading
 5. Transforming objects in common coordinate system
 6. Transforming objects in its own coordinate system

Edit Mode

 1. Edit Mode Overview
 2. Edit Mode Select Tools
 3. Edit Mode Transform Tools
 4. Extrude
 5. Loop Cut And Slide
 6. Make Edge/Face – Bridge Edge Loops
 7. Background Image
 8. Mirror Modifiers
 9. Snap element
 10. Subdivision Surface Modifier

UV Maping

 1. UV Mapping
 2. Mark Seams
 3. Unwrap
 4. Test UV
 5. Join And Separating Objects

Textures

 1. Image Textures
 2. Image texture painting

Rigging

 1. Armatures, Bone
 2. Edit Mode, Pose Mode
 3. Armatures deform
 4. Vertex Group
 5. Weight paint

Animation

 1. Timeline
 2. Keyframe
 3. Dope Sheet, Action Editor
 4. Graph Editor
 5. NLA Editor

Practice

 1. Creating 3D Character Model
 2. Import In Unity
 3. Exporting *.FBX file

HỌC PHÍ

Học phí toàn khóa học: Liên hệ số hotline 0986.589.410 để được tư vấn cụ thể.
 • Được học thử miễn phí 1 buổi
 • Đăng ký nhóm học: Giảm 15% học phí/học viên
 • Hình thức học áp dụng: Offline hoặc Online
(Bản quyền khóa học thuộc về V1Study.com. Cấm sao chép dưới mọi hình thức!)
Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất
« Prev: Từ 18 tuổi: Lập trình Node.js
Copied !!!